Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR     100-lecie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. jana Pawła II

Aktualności

08.08.2018

Szpital realizuje kolejny projekt w ramach konkursów NCN – MINIATURA 2

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejny projekt z Narodowego Centrum Nauki. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów jak i jednostek naukowych w których realizowane są projekty. Wniosek pt. „Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie” w konkursie MINIATURA

19.07.2018

„Ćwicz dla serca”

Miło nam poinformować, iż złożony przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony pr

27.06.2018

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla kadry medycznej gratyfikowane punktami edukacyjnymi

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, realizujący projekt pn. „Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!” zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjno – edukacyjne dla kadry medycznej (lekarzy POZ, pielęgniarek i lekarzy medycyny pracy) z zakresu epidemiologii raka piersi w Polsce i na świecie, metod zapobiegania i wykrywania raka piersi, grup zwiększonego ryzyka zachorowalności na raka piersi i szczegółowych instrukcji profilaktycznych skierowanych do tych grup.