Kolorowe zdjęcie prof. dr hab. n. med. A. Undas

Zalecenia dotyczące tromboprofilaktyki w COVID-19

Forum Naukowe COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowało 20 marca 2021 roku stanowisko w sprawie tromboprofilaktyki w COVID-19. Bazuje ono na procedurach, które zostały opracowane przez Zespół ds. profilaktyki żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anetty Undas w listopadzie 2020 roku dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Prof. dr hab. med. Anetta Undas jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistką w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych, bada mechanizmy krzepnięcia krwi i miażdżycy (h-index 46), a na co dzień w naszym Szpitalu pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Badań oraz Kierownika Poradni Zaburzeń Krzepnięcia. Zalecenia dotyczące tromboprofilaktyki w COVID-19 opublikowane niedawno po raz kolejny dowodzą, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się diagnostyką i leczeniem pacjentów z powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi w Polsce.