Szkolenie z pierwszej pomocy w pawilonie konferencyjnym. Dwie prowadzące i manekin na tle ekranu z widocznym łańcuchem przeżycia

10 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy. Dwie prowadzące i manekin

Na zdjęciu: mgr piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i kardiologicznego Aneta Lepiarska (Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć) oraz lek. Elżbieta Dobrowolska (III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

W naszym Szpitalu od wielu lat prowadzone są cykliczne szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniach biorą udział wszyscy pracownicy Szpitala. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez mgr piel. specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i kardiologicznego Anetę Lepiarską (Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć) oraz lek. Elżbietę Dobrowolską (III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Dodatkowo pracownicy mają ciągle możliwość sięgania po szkolenia na szpitalnej platformie e-learnigowej.

Ustanowiony przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2000 r. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy to idealny moment na przypominanie, jak istotna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Ważne jest, by wciąż edukować się w tym zakresie.

W 2017 r. 67 % osób przebadanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej deklarowało, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, a zaledwie 19% osób jest całkowicie pewnych swoich kwalifikacji w tym zakresie. Wynika z tego, że tylko co 5 osoba umiałaby udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej.

W przypadku tzw. nagłego zatrzymania krążenia, szybkie udzielenie pomocy znacznie zwiększa szansę na przeżycie (nawet do 60%). Nawet jeśli najkrótszy czas dojazdu zespołu ratownictwa to 3-4 minuty, to te minuty są kluczowe i w tym czasie każdy z nas może udzielić pierwszej pomocy i nie należy się bać ratowania życia!

Wsparciem może być także dyspozytor medyczny pod numerem alarmowym 112. Może on udzielać informacji krok po kroku, co należy zrobić w czasie oczekiwania na interwencję pogotowia.

Pierwsza Pomoc – jak jej udzielić?

Sprawdź, czy Ty i poszkodowany jesteście w bezpiecznym miejscu.

Oceń stan poszkodowanego, gdy stan jest poważny poproś konkretną osobę o wezwanie pogotowia. Jeśli jesteś sam zadzwoń pod numer 112 – jeszcze przed podjęciem działań ratowniczych.

Oceń przytomność poszkodowanego.

Należy udrożnić drogi oddechowe, a jeśli poszkodowany nie oddycha rozpocznij masaż serca.

Najważniejsza informacja, o której musisz pamiętać: 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm z częstotliwością 100-120 uciśnięć na minutę.