Rejestracja

Szanowni Państwo

W przypadku skierowań do Przychodni/Poradni Specjalistycznych z adnotacją „PILNE” w celu ustalenia terminu wizyty, prosimy o zgłaszanie się do Rejestracji danej Przychodni/Poradni. Do Przychodni/ Poradni należy także przynieść osobiście lub przez opiekuna prawnego dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta  (zdjęcia rtg, karty informacyjne, wyniki badań).

W przypadku rejestracji bez skierowania „pilne” prosimy kontaktować się z:

Rejestracja do wszystkich Poradni w Szpitalu (Centralna Rejestracja Telefoniczna)

poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00
tel. 12  614 35 15

Centrala telefoniczna

tel. 12 614 20 00
centrala łączy ze wszystkimi Oddziałami Szpitala i z Centralną Izbą Przyjęć

Rejestracja na wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne

Tomografia komputerowa,
tomografia rezonansu magnetycznego,
klasyczne badania RTG wykonywane techniką cyfrową,
mammografia cyfrowa,
densytometria cyfrowa,
badania radioizotopowe – scyntygrafia,
badania ultrasonograficzne (echokardiografia, badania naczyniowe-doplerowskie),
badania czynnościowe układu krążenia

poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00
tel. 12 614 33 33

Rejestracja na badania bronchoskopii, endoskopii, gastroskopii

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

tel. 12 614-22-14

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Rejestracja pacjentów telefoniczna i osobista
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 18.00
pod tel: 12  614 33 33
Informacja o dostępności wyników badań
tel: 12 614 25 31
Kasa: tel. 12 614 25 66

Ośrodek Rehabilitacji

Centralna Rejestracja Telefoniczna:
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12  614 35 15

Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna

Centralna Rejestracja Telefoniczna :
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00
pod tel: 12  614 35 15

osobiście: poniedziałek – piątek 7.00 – 20.00

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc

Poradnie: Chorób Płuc, Chirurgi Klatki Piersiowej i
Onkologiczna Centralna Rejestracja Telefoniczna:
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12  614 35 15

Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -14.00

Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej

Centralna Rejestracja Telefoniczna:
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12 614 35 15

Informacje o stanie zdrowia pacjentów można uzyskać w godzinach pracy rejestracji przychodni w godz. 8.00-14.00
pod nr tel 12 614 26 81 lub 12 614 34 66
Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -13.45

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki

Centralna Rejestracja Telefoniczna:
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00
pod tel: 12 614 35 15

osobiście:

poniedziałek  07:30 – 14:00
wtorek           07:30 – 14:00
środa             07:30 – 14:00
czwartek        07:30 – 14:00
piątek            07:30 – 14:00

Centrum Szczepień

(wszystkie dostępne w Polsce szczepionki odpłatne, w tym program Medycyna Podróży)
we wtorki od 8.00 do 18.00
w pozostałe dni robocze od 8.00 do 14.00
W soboty i niedziele NIECZYNNE
Pytania – telefonicznie 12  614 22 37

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych

(szczepionki refundowane przez NFZ) Centralna Rejestracja Telefoniczna:
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12 614 35 15

osobiście można się zarejestrować codziennie od 7.30 – 14.00, we wtorki od 7.30 – 17.00

Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii

Centralna Rejestracja Telefoniczna:
poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00
pod tel.: 12 614 35 15

osobiście poniedziałek – piątek 8.00 – 14.30

Poradnia Neurologiczna

Centralna Rejestracja Telefoniczna i osobista:

poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel.: 12 614 35 15