Procedura antykorupcyjna

Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św.  Jana Pawła II z dnia 19. kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji „Procedury antykorupcyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”.

Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie korupcji