Procedura antykorupcyjna

Zarządzenie Nr 24/2017 Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w sprawie wprowadzenia Procedury antykorupcyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie korupcji