Zdjęcie grupowe z podpisanymi listami intencyjnymi w dłoniach

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach Konsorcjum pt. „Onkologia Małopolska”

W dniu 8 lipca 2021 roku podpisano list intencyjny pomiędzy naszym Szpitalem a Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Intencją listu jest zjednoczenie sił w obszarze posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w celu wypracowania wspólnych procedur służących wdrażaniu profilaktyki oraz kompleksowego procesu, diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Podpisanie listu intencyjnego – fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Choroby nowotworowe, to druga najczęstsza po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów w Polsce. Corocznie ponad 160 tysięcy osób, w tym ponad 12 tysięcy Małopolan otrzymuje diagnozę choroby nowotworowej, z czego ponad 100 tys. Polaków i odpowiednio ponad 8 tys. mieszkańców Małopolski nie udaje się uratować.

Współpraca czterech małopolskich szpitali tworzących konsorcjum „Onkologia Małopolska” to szansa na przygotowanie wspólnych rozwiązań w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów. To też nadzieja na poprawę skuteczności terapii oraz jakości życia pacjentów, a także upowszechnianie nowatorskich rozwiązań wdrażanych w Małopolsce.

W naszym Szpitalu – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jarosława Kużdżała, Oddział Onkologiczny prowadzony przez lek. med. Grzegorza Czyżewicza oraz Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, którym kieruje dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, specjalizują się w leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, realizuje także szybką terapię onkologiczną w ramach pakietu onkologicznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz szeroką bazę diagnostyczno-leczniczą nowotworów płuc, przełyku oraz tarczycy.

Podstawowym zadaniem konsorcjum będzie współpraca na rzecz poprawy, jakości leczenia nowotworów złośliwych u chorych z Województwa Małopolskiego.

W ramach działań planowane jest m.in.: opracowanie wspólnej strategii profilaktyki pierwotnej, wtórnej i III fazy schorzeń onkologicznych, wypracowanie wspólnego standardu opieki onkologicznej, prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej z zakresu onkologii. Ponadto będą monitorowane powikłania, efekty leczenia oraz inne niezbędne wskaźniki, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie systemu umożliwiającego przekierowywanie pacjentów do badań czy procedur terapeutycznych w innych ośrodkach należących do konsorcjum.

Podpisanie listu intencyjnego – fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

„List intencyjny pomiędzy czterema naszymi – mówiąc ogólnie – lecznicami dotyczy koordynacji różnego rodzaju działań związanych z chorobami onkologicznym. Dla nas jest to bardzo ważne, bo do tej pory ta współpraca w różnym zakresie była, ale chcieliśmy przybrać formę większego „zbliżenia” w działaniach w zakresie onkologii. Będzie to wielowątkowa współpraca: wymiana doświadczeń, szkolenia, wzajemne wspieranie, wspólne staranie o zakup specjalistycznego sprzętu. To jest to ciągłe szukanie synergii – wartości dodanej, która wynika z dobrej współpracy. Nie ograniczamy jednak tej inicjatywy jedynie do podpisania listu intencyjnego, ale również przekażemy ok. 250 tys. złotych do szpitala, który w tej inicjatywie będzie wiodący. Liczymy, że doskonała wiedza, umiejętności i doświadczenie wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego tych placówek, a także nowoczesne zaplecze sprzętowe oraz rozwiązania organizacyjne przyczynią się do jeszcze lepszej diagnostyki, terapii i rehabilitacji w obszarze chorób onkologicznych” – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wieloośrodkowa współpraca w onkologicznych dziedzinach medycyny ma szansę przyczynić się do poprawy uzyskiwanych wskaźników skuteczności terapii, poprawy jakości życia pacjentów, a także upowszechniania nowatorskich rozwiązań, które dzięki małopolskim lekarzom będą mogły być wdrażane także w innych ośrodkach w całej Polsce.