Podczas Uroczystej Inauguracji XXV Międzynarodowego Kongresu PTK zostały wręczone Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

lek. med. Patrycja Mołek

lek. med. Patrycja Mołek

Lek. med. Patrycja Mołek, która jest pracownikiem Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zespołem badaczy z naszego Szpitala otrzymała nagrodę.

Nagroda za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych wygłoszoną na kongresie PTK w roku 2021

Nagroda za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych wygłoszoną na kongresie PTK w roku 2021

Jest to nagroda za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych wygłoszoną na Kongresie PTK w roku 2021 pod tytułem:

„Nasilenie NETozy a ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z migotaniemprzedsionków”.

Praca została wykonana ze środków przyznanych dr Michałowi Ząbczykowi na utrzymanie potencjału naukowego CMUJ.

Gratulujemy!