Usługi komercyjne dla zleceniodawców zewnętrznych

Cennik usług Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II

Dotyczy – z wyjątkiem badań diagnostycznych – świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, oraz świadczeń wykonywanych na zlecenie kontrahentów zewnętrznych.