Ksiądz przemawiający do mikrofonu na sali konferencyjnej

Coroczne spotkanie wielkanocne pracowników w naszym Szpitalu

Wczoraj w naszym Szpitalu miała miejsce tradycyjna uroczystość z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, która corocznie organizowana jest przez Dyrekcję naszego Szpitala.
Zaproszenie na spotkanie wielkanocne dla pracowników przyjął także Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Dominika Studnicka – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej.