Dr hab. Michał Ząbczyk wypowiada się do mikrofonu podczas konferencji prasowej

Nasi pracownicy wyróżnieni podczas konferencji European Society for Clinical Investigation (ESCI) w Pradze

Podczas konferencji European Society for Clinical Investigation (ESCI) w Pradze praca oryginalna autorstwa: Adrianny Klajmon, Jakuba Chmiela, Michała Ząbczyka, Elżbiety Pociask, Ewy Wypasek, Krzysztofa P Malinowskiego, Anetty Undas, Joanny Natorskiej pt. „Fibrinogen β chain and FXIII polymorphisms affect fibrin clot properties in acute pulmonary embolism” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783023/), która ukazała się w czasopiśmie European Journal of Clinical Investigation została wybrana jako najlepsza praca z zakresu badań podstawowych opublikowana w czasopiśmie naukowym EJCI. Jest to oficjalne czasopismo Europejskiego Towarzystwa Badań Klinicznych (ESCI).

Odbiór nagrody

dr hab. Michał Ząbczyk (Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych)

Nagrodę w imieniu zespołu naukowców z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II odebrał dr hab. Michał Ząbczyk (Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych).

Serdecznie gratulujemy!

Fot. https://esci.eu.com/

Na zdjęciu: dr hab. n. med. Michał Ząbczyk