Zespół transplantacyjny podczas przeszczepienia serca

16 transplantacji serca i 15 implantacji mechanicznego układu wspomagania lewej komory serca LVAD w 2022 roku!

W 2022 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła udało się przeprowadzić 16 przeszczepień serca, a także 15 implantacji mechanicznego układu wspomagania lewej komory serca LVAD.

Zespół chiryrgiczny podczas transplantacji

Na zdjęciu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, lic. piel. Bożena Chmielnicka

Przeszczepienie narządów jest metodą leczenia, która ratuje życie i zdrowie Pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów: nerek, serca, wątroby, płuc, trzustki. Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy wysokiej świadomości społeczeństwa oraz przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.

Zespół transplantacyjny podczas przeszczepienia serca

Na zdjęciu: dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, dr n. med. Grzegorz Wasilewski, lic. piel. Bożena Chmielnicka

Serdecznie gratulujemy naszym specjalistom i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy transplantacji!