biały samochód na terenie Szpitala z napisem łaczy nas krew, która ratuje życie

Pracownicy-ozdrowieńcy oddali krew

W związku z dużym zapotrzebowaniem na osocze od ozdrowieńców po przechorowaniu COVID-19, Dyrekcja Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II postanowiła ułatwić ozdrowieńcom, naszym pracownikom oddanie krwi, która może uratować życie osobom chorym na Covid-19.

kolorowe zdjęcie na nim miejsce oddawania osocza w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła 2

Krew w organizmie człowieka jest niezbędna, pełni wiele funkcji i jak na razie nie można jej niczym zastąpić. Jest ona najcenniejszym darem jaki oddają honorowi dawcy krwi. Szczególnie teraz w czasie pandemii jeszcze bardziej należy docenić  gest oddawania krwi dla potrzebujących.

Do akcji  pobrania krwi/osocza  zorganizowanej na terenie naszego szpitala przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zgłosiło się 39 osób. Paniom, będącym po porodzie, pobrano krew do badania w kierunku przeciwciał anty-HLA. Gdy otrzymają wyniki ujemne będą mogły oddać osocze lub krew pełną w RCKiK.

Kwalifikację osób do pobrania przeprowadzało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Osoby chcące oddać  krew/osocze po przechorowaniu COVID-19 muszą spełniać poniższe warunki:
1. osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
2. minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji,
3. są w wieku 18-65 lat,
4. spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników.

Kto może oddać krew?
Zgłaszający się do oddania krwi (18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:
•    dowód osobisty,
•    legitymację studencką,
•    prawo jazdy,
•    paszport,
•    dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.
Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.
A po oddaniu krwi:
•    posiłek regeneracyjny
•    zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi
•    legitymację Honorowego Dawcy Krwi

Kto nie może oddać krwi – dyskwalifikacje stałe i czasowe:
1) Nie mogą oddawać krwi osoby, które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby (tzw. żółtaczkę zakaźną), nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS. Krwi nie pobiera się od narkomanów, od osób mających kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerkami, szczególnie znanymi od niedawna.
2) Dawcami krwi nie powinni być osoby z aktywną lub przebytą poważną chorobą układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, nerek, skóry (np. łuszczyca), układu immunologicznego, układu endokrynnego (np. cukrzyca, choroby tarczycy), tkanki łącznej.
3) Dyskwalifikacją stałą objęci są kandydaci z chorobami krwi i układu krwiotwórczego, skłonnością do patologicznych krwawień, z nawracającymi omdleniami i napadami drgawkowymi, chorobami nowotworowymi, chorobami tropikalnymi, chorobami psychicznymi, chorobą alkoholową.
4) Nie kwalifikują się na krwiodawców osoby leczone ludzkim hormonem wzrostu, po przeszczepie rogówki, posiadające w rodzinie chorego na chorobę Creutzfeldta-Jakoba oraz przebywające powyżej pół roku w latach 01.01.1980 – 31.12.1996 w Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii.
5) Dyskwalifikacją czasową obejmuję się między innymi osoby, które miały kontakt z zakaźnie chorym lub przebyły ostrą chorobę zakaźną, po szczepieniach ochronnych, w ciąży, po porodzie, w trakcie miesiączki, po leczeniu stomatologicznym.
6) Nie można oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym, po przetoczeniu krwi, po wykonaniu tatuażu, przekłuciu różnych części ciała, akupunkturze, depilacji kosmetycznej, zabiegach diagnostycznych (np. gastroskopii), a także po pobycie w zakładzie karnym.
Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, HIV, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.
7) Po pobycie w krajach, w których występują ogniska endemiczne chorób tropikalnych – aktualna lista znajduje się na stronie internetowej RCKiK w zakładce „Aktualności” – Aktualna sytuacja epidemiologiczna.

•    bezpłatne wyniki badań:
–    grupy krwi ( na życzenie Dawcy wynik w postaci karty identyfikacyjnej grupy krwi)
–    morfologii
–    na obecność markerów chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi, w tym wirusowego zapalenia wątroby B i C, wirusa HIV i kiły.