Dwie osoby w pracownii mikrobiologii przeprowadzający diagnostykę na otrzymanym sprzęcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nasza Pracownia Mikrobiologii dzięki 31. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) otrzymała trzy analizatory

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II dzięki 31. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) otrzymał trzy analizatory wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Celem WOŚP w roku 2023 był zakup sprzętu pozwalającego na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – sprzętu umożliwiającego lepszą terapię sepsy.

Cztery zdjęcia przedstawiające sprzety diagnostyczne w pracowni mikrobiologii podczas pracy

Na zdjęciu: mgr Agnieszka Kotnis – Gąska – Kierownik Pracowni Mikrobiologii, mgr Justyna Sak – Diagnosta laboratoryjny.

Dzięki tej akcji 169 pracowni mikrobiologicznych otrzyma sprzęt. Nasza Pracownia Mikrobiologii znalazła się również w tym gronie.

Dzięki wsparciu WOŚP nasz Szpital otrzymał:

  • system automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC), który posiada jedną z najszerszych i najbardziej aktualnych list preparatów przeciwdrobnoustrojowych – umożliwiając wcześniejszy dostęp do niezwykle ważnych rozwiązań ostatniej szansy i nowatorskich terapii zakażeń wywoływanych mikroorganizami wielolekoopornymi. Jesteśmy wśród 44 laboratoriów, które pozyskają w/w aparat.
  • System do szybkiej identyfikacji ognisk epidemicznych wywołanych przez szczepy wielolekooporne, umożliwiający identyfikację dróg zakażenia, prowadzenia badań epidemiologicznych oraz wdrażania skutecznych procedur kontroli zakażeń w środowisku szpitalnym. Znaleźliśmy się wśród 11 pracowni, które otrzymają ten sprzęt w Polsce. W samym Krakowie będą funkcjonować 3 takie sprzęty.
  • Analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR, dzięki któremu istnieje możliwość identyfikacji najczęstszych patogenów np. w dodatniej próbce krwi od pacjenta już w 1 godzinę. Dzięki zastosowaniu paneli syndromicznych, klinicysta podejrzewając np. sepsę, czy zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, oddechowego, pokarmowego może uzyskać szybko wynik (w 1 godzinę) i wdrożyć odpowiednie leczenie. Ten aparat otrzyma 76 pracowni mikrobiologicznych w Polsce.