Informacje Ogólne Dla Pacjenta

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II  niesie pomoc pacjentom wymagającym opieki specjalistycznej i umożliwia im powrót do aktywnego życia. Oferujemy szeroki zakres świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii, chirurgii serca, naczyń i transplantologii, chorób płuc i chirurgii klatki piersiowej, oraz chorób zakaźnych i infekcyjnych u dorosłych i dzieci, wykorzystując najbardziej zaawansowane techniki diagnostyczne i leczenie interwencyjne.

Wszyscy, u których stwierdzono problemy z pracą serca, naczyń i płuc, którzy wymagają konsultacji lub którzy szukają porady i informacji, mogą zgłosić się do poradni specjalistycznych na terenie Szpitala, gdzie nasze doświadczone zespoły medyczne wykorzystując zaawansowane technologie zapewniają wysoką jakość opieki.

Ponadto, w nagłych wypadkach np. ostry zawał serca oferujemy dostępność do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz terapii poprzez uruchomienie programu całodobowych interwencji kardiologicznych, kardiochirurgicznych i torakochirurgicznych.

Prowadzimy kompleksową wysokospecjalistyczną diagnostykę chorób serca i naczyń przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i urządzeń cyfrowych.

Każdy pacjent zgłaszający się do Szpitala traktowany jest indywidualnie.  Stan zdrowia oceniany jest w wywiadzie lekarskim w trakcie szczegółowej rozmowy z pacjentem. Ponadto dokładnie wyjaśniane i opisywane są proponowane procedury, testy i badania.

W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, do udzielenia pomocy przygotowany jest wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski, dysponujący najnowocześniejszym sprzętem medycznym.

Lekarze pracujący w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II biorą udział w badaniach klinicznych nowych leków oraz medycznych środków leczniczych. W ten sposób nasi pacjenci często uzyskują dostęp do nowych metod leczenia, prowadzonego według starannie opracowanych, monitorowanych i kontrolowanych protokołów badań klinicznych i niedostępnego w innych ośrodkach.

Szpital oferuje szeroki zakres programów opieki medycznej i zdrowotnej w ramach hospitalizacji lub konsultacji ambulatoryjnych.