sala operacyjna z personelem

Innowacyjny zabieg z wykorzystaniem techniki video-3D

Zespół Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w składzie: dr Artur Bartoszcze, dr Radosław Litwinowicz, Bożena Chmielnicka, Ewa Pociecha (zespół kardiochirurgiczny), oraz dr Bernadeta Sroka i Joanna Walat (zespół anestezjologiczny) wykonał 20 sierpnia 2020 roku innowacyjny zabieg ablacji migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej techniki video 3D.

Operacja została wykonana u 72-letniej pacjentki chorej na napadowe migotanie przedsionków oporne na farmakoterapię antyarytmiczną.

Zastosowany system wizyjny pozwala na projekcję przestrzennych obrazów 3D podczas wykonywania zabiegów torakoskopowych. Wykorzystanie torakoskopii w kardiochirurgii umożliwia wykonanie operacji na sercu poprzez zrobienie kilku niewielkich nacięć w obrębie klatki piersiowej, bez jej otwierania – jak ma to miejsce w klasycznych operacjach na otwartym sercu.

Przez nacięcia w skórze do klatki piersiowej wprowadzana jest specjalna kamera 3D, która wyświetla na monitorze realny obraz operowanego serca. Jest to szczególnie ważne w kardiochirurgii, gdzie o powodzeniu zabiegu często decydują milimetry. Dzięki zastosowanemu systemowi, kardiochirurdzy mają pewność, że to co widzą na ekranie w 100% odpowiada prawdziwej anatomii serca.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest jednym z dwóch szpitali w Polsce, który wykorzystuje wizualizację 3D  w zabiegach kardiochirurgicznych.

Na zdjęciu zespół Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń oraz Transplantologii podczas wykonywania zabiegu.