Odwiedziny chorych

Zakaz odwiedzin do odwołania – Komunikat Dyrektora Szpitala w sprawie ograniczenia odwiedzin w oddziałach Szpitala z dnia 28.02.2020 r.

Ze względu na wzmożone ryzyko epidemiologiczne, dyrektor podjął decyzję o czasowym zakazie odwiedzin w naszym szpitalu.

W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny. Zgodę w takich przypadkach musi wydać ordynator lub kierownik oddziału szpitalnego albo lekarz dyżurny.

Decyzja obowiązuje do odwołania.

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNYCH RZECZY PACJENTOM

W sprawach związanych z dostarczeniem pacjentowi niezbędnych rzeczy, należy kontaktować się z dyżurującymi pielęgniarkami na poszczególnych oddziałach.

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator / kierownik oddziału,  lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez pacjenta,
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela się przez telefon wyłącznie wtedy, jeśli osoba dzwoniąca poda imię i nazwisko chorego oraz MIP – tj. Medyczny Identyfikator Pacjenta. MIP, w postaci kilku  cyfr,  stanowi rodzaj „hasła” znanego pacjentowi. Pacjent, informując osoby trzecie o brzmieniu MIP, niniejszym upoważnia je do bycia powiadamianymi  o swoim stanie zdrowia.
 • Pielęgniarki udzielają  informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II uprzejmie informuje, ze Pacjenci hospitalizowani mają prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej innych osób – przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja epidemiologiczna lub poważne kwestie organizacyjne.

Chorych, za ich zgodą, odwiedzać można codziennie, prosimy jednak, aby ze względów organizacyjnych unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań oraz posiłków.  Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W oddziałach dziecięcych rodzice oraz bezpośredni opiekunowie maja nieograniczony dostęp do dziecka. Pozostałe osoby proszone są o każdorazowy kontakt z lekarzem, wymagana jest również zgoda rodzica/opiekuna dziecka na wizytę osoby postronnej. Ze względów zdrowotnych (możliwość infekcji) szczególną ostrożność zachować należy w przypadku wizyt na oddziałach pediatrycznych dzieci i młodzieży do lat 14-tu;  w takich przypadkach należy  zawsze zapytać o zgodę  lekarza.

W oddziałach intensywnej terapii, ze względu na ich specyfikę, odwiedziny możliwe są zgodnie z obowiązującym i dostępnym na miejscu grafikiem. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę lekarza na odwiedziny chorego.

PERSONEL SZPITALA PROSI ODWIEDZAJĄCYCH O UWZGLĘDNIANIE W PLANACH WIZYT ZALECEŃ POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW, WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ICH PRACY. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.

INFORMACJE O OPŁATACH ZA WJAZD NA TEREN SZPITALA

W godzinach od 6.00 do 19.00 wjazd na parkingi Szpitala jest płatny.  Opłata za wjazd wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Podstawą pobrania  opłaty jest  paragon fiskalny określający godzinę wjazdu i pobraną opłatę za pierwszą godzinę postoju  oraz paragon fiskalny określający pobrana opłatę za pozostałe godziny postoju na terenie Szpitala.

Opłaty za wjazd nie pobiera się od:

 • osób kierujących samochodami służbowymi Szpitala,
 • osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)
  a) osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą,
  b) kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową
  c) kierujący pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie
 • ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki,
 • gości Dyrekcji Szpitala
 • firm współpracujących ze szpitalem, tj. dostawców oraz firm serwisujących na podstawie dokumentu poświadczającego dostawę lub zlecenie na wykonanie usług,
 • organizatorów i wykładowców konferencji i szkoleń organizowanych w Szpitalu oraz uczestników bezpłatnych szkoleń i konferencji
 • pojazdów uprzywilejowanych (karetki, straż pożarna, policja, straż miejska)
 • ochrony szpitala,
 • kierujących taksówkami