Logo projektu Hipotermia na białym tle

Nagroda WHO za utworzenie krajowego systemu leczenia poszkodowanych w hipotermii głębokiej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) doceniła pracę lekarzy oraz naukowców z Polski, przyznając nagrodę dr LEE Jong-wook w dziedzinie zdrowia publicznego. Otrzymał ją zespół pod kierownictwem dr hab. n. med. Tomasza Darochy oraz dr hab. n. med. Sylweriusza Kosińskiego za utworzenie krajowego systemu leczenia poszkodowanych w hipotermii głębokiej (Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej CLHG) przy I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Lista z nagrodzonymi WHO

World Health Organization Lista Nagrodzonych.
Źródło: https://apps.who.int/gb/awards/pdf_files/Lee/Winners_en.pdf

Nagroda ta jest przyznawana osobom, instytucjom oraz organizacjom rządowym i pozarządowym, które wniosły wybitny wkład w zdrowie publiczne. Wyróżnienie ma na celu nagradzanie pracy, która wykroczyła daleko poza zakres zwykłych obowiązków.

To również wielkie wyróżnienie dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W składzie nagrodzonego zespołu jest pracownik naszego Szpitala, dr n. med. Hubert Hymczak.

Fotografia doktora Huberta Hymczaka

dr n. med. Hubert Hymczak

Przyznane uhonorowanie jest zwieńczeniem pracy zespołu pod kierownictwem dra hab. n. med. Tomasza Darochy i dra hab. n. med. Sylweriusza Kosińskiego, która rozpoczęła się w 2013 roku. Laureaci opracowali, a następnie wdrożyli w ramach I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy współpracy Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II pionierski system kwalifikacji, a następnie schemat leczenia pozaustrojowego przy użyciu aparatu ECMO (jest to urządzenie, które może zastąpić jednocześnie pracę serca i płuc lub samych płuc w zależności od wskazań), pacjentów w głębokiej hipotermii.

Urządzenie ECMO

Urządzenie ECMO, fot. dr n. med. Hubert Hymczak

Program pierwotnie objął swym zasięgiem teren województwa małopolskiego. Następnie w wyniku dalszych starań zarówno w wymiarze organizacyjnym, dydaktycznym, prowadzonych badań naukowych, jak i współpracy z jednostkami samorządowymi oraz ratowniczymi, udało się stworzyć skuteczny krajowy system powiadamiania i ratowania osób z niską temperaturą ciała. Kluczowym elementem działania zespołu, a także funkcjonowania opracowanego systemu wciąż pozostaje wzmacnianie społecznej świadomości tego zjawiska na rzecz niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działania niskich temperatur, zarówno na poziomie pierwszej pomocy, jak i terapii specjalistycznej. Dzięki stworzeniu schematu postępowania  udało się ocalić dziesiątki poszkodowanych osób.

Schemat postępowania w przypadku hipotermii

W ramach zrealizowanych projektów – „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne poszkodowanych w hipotermii” oraz „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” odbyło się 40 edycji kursów. W dwudniowych szkoleniach stacjonarnych wzięły udział 954 osoby z całej Polski.

 

Nagrodzeni:

dr n. med. Hubert Hymczak – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

dr hab. n. med. Tomasz Darocha, lek. med. Konrad Mendrala – Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląskie Centrum Medyczne,

dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński,

dr n. med. Paweł Podsiadło – Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.