Lekarz wykonujący zabieg ablacji

Zabiegi ablacji w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii znajdująca się w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca rozwija się dynamicznie. Oprócz wszczepiania rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów rozpoczęto wykonanie zabiegów ablacji. Zabiegi od listopada 2021 roku odbywają się w nowo utworzonej pracowni.

Ablacja to procedura medyczna mająca na celu zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Jest szeroko stosowana w leczeniu zarówno komorowych, jak i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.

Pierwszy zabieg ablacji wykonano u chorego z zespołem preekscytacji. Uzyskano trwałe ustąpienie przewodzenia przez szlak dodatkowy.

W zabiegu uczestniczyli: dr n. med. Tomasz Sondej (główny operator), lek. Jakub Drewniak (asysta), technicy elektroradiologii: Rafał Puchalski, Elżbieta Martyka, a także pielęgniarki mgr Michalina Przybyłowicz i mgr Renata Piwowarczyk.

Dr n. med. Tomasz Sondej podczas zabiegu ablacji

Dr n. med. Tomasz Sondej podczas przeprowadzania zabiegu ablacji, fot. lek. J. Drewniak.

Zabieg był możliwy dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni, które zostało zakupione ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii działającej od listopada 2021 r. wykonano łącznie 174 zabiegów. W tym 111 procedur wszczepienia rozruszników, 23 kardiowerterów-defibrylatorów, 32 urządzenia resynchronizujące oraz 6 zabiegów stymulacji pęczka Hisa.

Zdjęcia radiologiczne na ekranie

Obraz radiologiczny serca – ułożenie elektrod w czasie zabiegu ablacji, fot. lek. J. Drewniak.

Na sali zabiegowej został zainstalowany system umożliwiający transmisję zabiegów, co pozwala na szkolenie studentów i lekarzy.

Zmniejszył się czas oczekiwania na zabiegi elektroterapii dla mieszkańców województwa małopolskiego. Dzięki specjalistom oraz wyposażeniu w nowoczesną aparaturę została udoskonalona jakość świadczonych usług dla chorych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.