Dwóch studentów wraz z dwoma opiekunami koła naukowego na szpitalnym korytarzu

W naszym Szpitalu działa m.in. Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Doświadczalnej

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II aktywnie działa m.in. Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Doświadczalnej, które znajduje się przy Klinice Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Współzałożycielem, a także opiekunem jest kardiochirurg z naszego Szpitala prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś, a poprzednio opiekunem był także dr hab. n. med. Radosław Litwinowicz.

Studenci wraz z opiekunami

Studenci – Daniel J. Rams i Jakub Batko wraz z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Bartusiem i prof. dr hab. n. med. Bogusławem Kapelakiem.

Studenci Daniel J. Rams wraz z Jakubem Batko w ramach tegoż koła naukowego utworzyli zespół badawczy CAROL – Cardiothoracic Anatomy Research Operative Lab. Zajmuje się on badaniami z zakresu aspektów anatomicznych i klinicznych u pacjentów, którzy poddawani są zabiegom zamknięcia uszka lewego przedsionka mające na celu zmniejszenie ryzyka udarów u chorych z migotaniem przedsionków.

Diagnostyka jest prowadzona na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii naszego Szpitala, który jest liderem wśród ośrodków wykonujących małoinwazyjne zabiegi kardiochirurgiczne. W 2009 roku prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, wspólnie z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Bartusiem, jako pierwsi na świecie wykonali zabieg epikardialnego zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Jakub Batko współpracuje także z prof. dr hab. n. med. Mateuszem Hołdą z Oddziału Szybkiej Diagnostyki w naszym Szpitalu i wspólnie zajmują się badaniami anatomii serca.

Prowadzone przez studentów badania mają na celu stworzenie atlasu cyfrowego klatki piersiowej, ułatwiającego wykonanie małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych.

Forbes, studenci

Okładka magazynu Forbes/ marzec 2023

W 2022 roku studenci za prowadzone badania otrzymali prestiżową nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (IMICS), a w 2023 roku zostali laureatami konkursu Forbes i McKinsey&Company „25 under 25” w kategorii Nauka. Celem konkursu jest wyłonienie 25 młodych i ambitnych osób (przed 25 rokiem życia), którzy mają realne szanse wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Lista publikowana jest na łamach magazynu „Forbes”.

Jest to wyróżnienie na skalę ogólnopolską, które poświadcza o jakości badań naszej jednostki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Obaj studenci i opiekun dziękują Dyrekcji za życzliwość i możliwość prowadzenia badań naukowych na terenie Szpitala.