Zdjęcie grupowe podczas promocji habilitacyjnych

Czterech pracowników naukowych naszego Szpitala otrzymało promocje habilitacyjne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel w dniu 2 lipca przewodniczył uroczystym promocjom habilitacyjnym naukowców z Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum, czterech pracowników naukowych naszego Szpitala wysłuchało laudacji, a następnie odebrało dyplomy.

Promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM Fot. Jerzy Sawicz

 

Lista doktorów habilitowanych, którzy otrzymali promocje:

• dr hab. Jakub Podolec (Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego), laudator – prof. dr hab. Krzysztof Żmudka;
• dr hab. Janusz Konstanty-Kalandyk (Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii), laudator – prof. dr hab. Krzysztof Bartuś;
• dr hab. Mateusz Hołda (Oddział Szybkiej Diagnostyki), laudator – prof. dr hab. Jerzy Walocha;
• dr hab. Krzysztof Bryniarski (Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego), laudator – prof. dr hab. Jacek Legutko.

 

Promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM. Fot. Jerzy Sawicz

Gratulujemy!