Czerwona grafika zachecająca do dawstwa krwi

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż, aby docenić zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są corocznie w dniach 22-26 listopada. Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie dzielą się swoją bezcenną krwią z osobami potrzebującym.

Grafika z dłonią i dwiema kroplami krwi zachęcająca do dawstwa krwi

Krwiodawca nadal pozostaje jedynym źródłem niczym niezastąpionego leku, jakim jest krew.

Krew, a także jej składniki podawane są przede wszystkim osobom, u których występują niedobory krwi i jej składników spowodowane utratą dużej ilości krwi (m.in. zabiegi operacyjne, zaburzenia krzepnięcia, podczas leczenia chorób nowotworowych oraz u pacjentów wymagających transplantacji). Wiele składników krwi przetaczanych jest pacjentom w trakcie i po zabiegach kardiochirurgicznych, szczególnie przeprowadzanych w krążeniu pozaustrojowym.

Dawcą krwi mogą zostać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które cieszą się dobrym zdrowiem, a także:

  • które ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, artroskopii, laparoskopii),
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Więcej informacji: https://rckik.krakow.pl/.

Wszystkim honorowym krwiodawcom składamy serdecznie podziękowania wraz z wyrazami uznania! Życzymy zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań.