Kolorowe zdjęcie portretowe dr hab. n. med. R. Litiwnowicz

Dr hab. n. med. Radosław Litwinowicz z Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii naszego Szpitala otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (ISMICS).

Dr hab. n. med. Radosław Litwinowicz z Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (ISMICS).

Jest to szczególne wyróżnienie w środowisku lekarzy zajmujących się kardiochirurgią małoinwazyjną. Nagroda została przyznana podczas 21 kongresu – The International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS), który odbył się w dniach 18-20 czerwca 2021 roku. Towarzystwo przyznało nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia dra Litwinowicza oraz pracę naukową dotyczącą wykonywania zabiegów małoinwazyjnych w prewencji udarów mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

W przypadku migotania przedsionków u pacjentów dochodzi do nieprawidłowego przepływu krwi w obrębie przedsionków serca. Szczególnym miejscem jest tzw. „uszko lewego przedsionka”, będące ślepo zakończonym zachyłkiem, w którym mogą tworzyć się skrzepliny. Skrzepliny te przedostają się do układu krwionośnego i powodują zamknięcie przepływu krwi w tętnicach – wywołując niedokrwienie zaopatrywanego narządu np. mózgu.

Skuteczną profilaktyką zmian zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków są zabiegi zamykające uszko lewego przedsionka. Kardiochirurdzy w naszym Szpitalu w sposób małoinwazyjny, a zatem bez przecinania klatki piersiowej, zakładają specjalny zacisk na uszko lewego przedsionka, całkowicie go zamykając, przez co zmniejszają ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Każdego roku do ISMICS napływają setki prac naukowych z całej Europy i Ameryki. W tym roku ISMIC nagradzając pracę dra Litwinowicza doceniło jednocześnie dokonania całego Oddziału w zakresie małoinwazyjnego leczenia migotania przedsionków. Tego typu zabiegi są wykonywane w Naszym Szpitalu od 2009 roku. Nasz Szpital jest niekwestionowanym liderem w tego typu zabiegach nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Dr hab. n. med. Radosław Litwinowicz jest kardiochirurgiem pracującym w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. W roku 2012 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w roku 2016 z wyróżnieniem obronił doktorat. Od maja 2021 roku posiada tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych – stając się najmłodszym docentem w historii polskiej kardiochirurgii. Dr Litwinowicz jest również stypendystą nagrody Francis Fontan Award ufundowanej przez Europejskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgiczne (EACTS). W swojej praktyce zawodowej oraz naukowej koncentruje się głównie na tematyce zastosowania nowoczesnych technik operacyjnych w kardiochirurgii i małoinwazyjnym leczeniu chorób serca.