Rada Naukowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II  jest stałym zespołem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szpitala w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Szpitala.

W skład Rady wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w Szpitalu na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz w przypadku oddziałów, w których nie ma zatrudnionych samodzielnych pracowników naukowych – Ordynatorzy oddziałów. Rozwiązanie stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia w  Szpitalu skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Rady.

Do zakresu działania Rady Naukowej należy w szczególności:

  • Inicjowanie i ocena stanu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej prowadzonej w Szpitalu,
  • Inicjowanie i ocena współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie planowanych i realizowanych programów naukowych oraz badawczo-rozwojowych,
  • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej,
  • Współpraca z innymi organami, jednostkami organizacyjnymi Szpitala, stanowiskami oraz Komisjami i Zespołami działającymi w Szpitalu,
  • Sugerowanie kierunków rozwoju Szpitala i współpraca z wyższymi uczelniami w tym szczególnie UJ CM w zakresie edukacji przed i podyplomowej.

 

Skład Rady Naukowej

1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
3. Dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski
4. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda
5. Dr Grzegorz Czyżewicz
6. Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
7. Dr hab. n. med. Grzegorz Filip
8. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
9. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
10. Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
11. Dr hab. n. med. Mateusz Hołda
12. Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
13. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
14. Prof. UJ dr hab. n. med. Tomasz Kleczyński
15. Prof. UJ dr hab med. Monika Komar
16. Prof. UJ dr hab med. Ewa Konduracka
17. Dr n. med. Małgorzata Konieczyńska
18. Dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk
19. Dr hab. n. med. Piotr Kopiński
20. Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
21. Dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
22. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
23. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
24. Prof. dr hab. med. Jacek Legutko
25. Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski
26. Dr hab. n. med. Radosław Litwinowicz
27. Dr Robert Łukaszuk
28. Prof. dr hab. n.med. Barbara Małecka
29. Dr hab. n. med. Paweł Matusik
30. Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
31. Dr Michał Michalski
32. Prof. KAAFM dr hab. Irena Milaniak
33. Prof. AWF dr hab. n. med. Elżbieta Mirek
34. Dr hab. n. med. Tomasz Miszalski-Jamka
35. Prof. UJ. dr hab. n. med. Piotr Musiałek
36. Dr n. med. Robert Musiał
37. Dr hab. n. med. Joanna Natorska
38. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
39. Prof. dr hab. n.med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
40. Prof. dr hab. n.med. Maria Olszowska
41. Prof. dr hab. n. med. Roman Pfitzner
42. Dr hab. n. med. Jacek Piątek
43. Dr Małgorzata Piątkowska-Śmietańska
44. Prof. KAAFM dr hab. n. med. Dariusz Plicner
45. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Płazak
46. Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
47. Dr hab. n. med. Jakub Podolec
48. Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka
49. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki
50. Prof. UJ. dr hab. n. med. Paweł Rubiś
51. Dr hab. Stanisław Rumian
52. Lek. med. Anna Rzucidło-Hymczak
53. Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
54. Dr hab. n. med. Jarosław Stoliński
55. Prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski
56. Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk
57. Dr hab. n. med. Mariusz Trystuła
58. Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
59. Dr Małgorzata Urbańczyk – Zawadzka
60. Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
61. Dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
62. Prof. KAAFM dr hab. n. med. Ewa Wypasek
63. Dr hab. n. med. Jarosław Zalewski
64. Dr hab. n. med. Michał Ząbczyk
65. Dr hab. n. med. Andrzej Ząbek
66. Dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz
67. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka