Rada Naukowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II  jest stałym zespołem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szpitala w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Szpitala.

W skład Rady wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w Szpitalu na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz w przypadku oddziałów, w których nie ma zatrudnionych samodzielnych pracowników naukowych – Ordynatorzy oddziałów. Rozwiązanie stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia w  Szpitalu skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Rady.

Do zakresu działania Rady Naukowej należy w szczególności:

  • Inicjowanie i ocena stanu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej prowadzonej w Szpitalu,
  • Inicjowanie i ocena współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie planowanych i realizowanych programów naukowych oraz badawczo-rozwojowych,
  • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej,
  • Współpraca z innymi organami, jednostkami organizacyjnymi Szpitala, stanowiskami oraz Komisjami i Zespołami działającymi w Szpitalu,
  • Sugerowanie kierunków rozwoju Szpitala i współpraca z wyższymi uczelniami w tym szczególnie UJ CM w zakresie edukacji przed i podyplomowej.

 

Skład Rady Naukowej

1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
3. Dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski
4. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda
5. Dr Grzegorz Czyżewicz
6. Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
7. Dr hab. n. med. Grzegorz Filip
8. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
9. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
10. Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
11. Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda
12. Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
13. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
14. Prof. UJ dr hab. n. med. Tomasz Kleczyński
15. Prof. UJ dr hab med. Monika Komar
16. Prof. UJ dr hab med. Ewa Konduracka
17. Dr n. med. Małgorzata Konieczyńska
18. Dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk
19. Dr hab. n. med. Piotr Kopiński
20. Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
21. Dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
22. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
23. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
24. Prof. dr hab. med. Jacek Legutko
25. Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski
26. Dr Robert Łukaszuk
27. Dr hab. n. med. Paweł Matusik
28. Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
29. Dr Michał Michalski
30. Prof. KAAFM dr hab. Irena Milaniak
31. Prof. AWF dr hab. n. med. Elżbieta Mirek
32. Dr hab. n. med. Tomasz Miszalski-Jamka
33. Prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek
34. Dr n. med. Robert Musiał
35. Dr hab. n. med. Joanna Natorska
36. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
37. Prof. dr hab. n.med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
38. Prof. dr hab. n.med. Maria Olszowska
39. Dr hab. n. med. Jacek Piątek
40. Dr Małgorzata Piątkowska-Śmietańska
41. Prof. KAAFM dr hab. n. med. Dariusz Plicner
42. Prof. UJ. dr hab. n. med. Wojciech Płazak
43. Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
44. Dr hab. n. med. Jakub Podolec
45. Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka
46. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki
47. Prof. UJ. dr hab. n. med. Paweł Rubiś
48. Dr hab. Stanisław Rumian
49. Dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak
50. Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
51. Dr hab. n. med. Jarosław Stoliński
52. Prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski
53. Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk
54. Dr hab. n. med. Mariusz Trystuła
55. Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
56. Dr Małgorzata Urbańczyk – Zawadzka
57. Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
58. Dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
59. Lek. Ziemowit Wroński
60. Prof. KAAFM dr hab. n. med. Ewa Wypasek
61. Dr hab. n. med. Jarosław Zalewski
62. Dr hab. n. med. Michał Ząbczyk
63. Dr hab. n. med. Andrzej Ząbek
64. Dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz
65. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka