Rada Naukowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II  jest stałym zespołem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szpitala w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Szpitala.

W skład Rady wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w Szpitalu na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz w przypadku oddziałów, w których nie ma zatrudnionych samodzielnych pracowników naukowych – Ordynatorzy oddziałów. Rozwiązanie stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia w  Szpitalu skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Rady.

Do zakresu działania Rady Naukowej należy w szczególności:

 • Inicjowanie i ocena stanu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej prowadzonej w Szpitalu,
 • Inicjowanie i ocena współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie planowanych i realizowanych programów naukowych oraz badawczo-rozwojowych,
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej,
 • Współpraca z innymi organami, jednostkami organizacyjnymi Szpitala, stanowiskami oraz Komisjami i Zespołami działającymi w Szpitalu,
 • Sugerowanie kierunków rozwoju Szpitala i współpraca z wyższymi uczelniami w tym szczególnie UJ CM w zakresie edukacji przed i podyplomowej.

 

Skład Rady Naukowej:

 1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
 2. Dr n. med. Marek Andres
 3. Dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
 4. Dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski
 5. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda
 6. Lek. med. Grzegorz Czyżewicz
 7. Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
 8. Dr hab. n. med. Grzegorz Filip
 9. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
 10. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
 11. Prof. UJ dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
 12. Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda
 13. Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
 14. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
 15. Prof. UJ dr hab. n. med. Tomasz Kleczyński
 16. Prof. UJ dr hab n. med. Monika Komar
 17. Prof. dr hab n. med. Ewa Konduracka
 18. Dr hab. n. med. Małgorzata Konieczyńska
 19. Dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk
 20. Prof. KAAFMM dr hab. n. med. Piotr Kopiński
 21. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
 22. Dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
 23. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
 24. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
 25. Prof.  dr hab. med. Jacek Legutko
 26. Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski
 27. Dr hab. n. med. Paweł Matusik
 28. Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
 29. Lek. med. Michał Michalski
 30. Prof. KAAFM dr hab. Irena Milaniak
 31. Prof. AWF dr hab. n.o.k.f. Elżbieta Mirek
 32. Prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek
 33. Dr n. med. Robert Musiał
 34. Prof. UJ dr hab. n. med. Joanna Natorska
 35. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
 36. Dr n. med. Mirosław Nęcki
 37. Prof. dr hab. n.med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
 38. Prof. dr hab. n.med. Maria Olszowska
 39. Dr hab. n. med. Jacek Piątek
 40. Lek. med. Małgorzata Piątkowska-Śmietańska
 41. Prof. KAAFM dr hab. n. med. Dariusz Plicner
 42. Prof. UJ dr hab. n. med. Wojciech Płazak
 43. Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
 44. Prof. UJ dr hab. n. med. Jakub Podolec
 45. Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka
 46. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki
 47. Prof. UJ dr hab. n. med. Paweł Rubiś
 48. Dr n. med. Lucyna Rudnicka-Sosin
 49. Dr hab. n. med. Stanisław Rumian
 50. Dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak
 51. Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
 52. Dr hab. n. med. Jarosław Stoliński
 53. Lek. med. Joanna Szachowicz-Jaworska
 54. Prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski
 55. Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk
 56. Dr hab. n. med. Mariusz Trystuła
 57. Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 58. Prof. UJ dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
 59. Dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
 60. Prof. KAAFM dr hab. n. med. Ewa Wypasek
 61. Dr Ziemowit Wroński
 62. Prof . UJ dr hab. n. med. Jarosław Zalewski
 63. Dr hab. n. med. Michał Ząbczyk
 64. Dr hab. n. med. Andrzej Ząbek
 65. Dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz
 66. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka