Kolorowe zdjęcie dr hab. n. med. Pawel Matusik

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł T. Matusik, został doceniony prestiżową nagrodą Bayés ECG Award

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł T. Matusik, specjalista kardiolog, starszy asystent Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II został doceniony prestiżową nagrodą Bayés ECG Award przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Elektrokardiologii (the International Society of Electrocardiology) w czasie Międzynarodowego Kongresu Elektrokardiologicznego (the International Congress on Electrocardiology) – wspólnego posiedzenia the 21st Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) oraz the 48th Congress of the International Society of Electrocardiology (ISE). Oficjalne wręczenie ww. nagrody, przyznanej za Jego wybitne osiągnięcia w elektrokardiologii, miało miejsce w czasie webinarium Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii 15 czerwca 2021 roku.Nagroda jest również dowodem uznania dla pracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz techników Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Jacka Lelakowskiego, którzy uczestniczyli w powstaniu nagrodzonych publikacji oraz podkreśla międzynarodowy potencjał nie tylko kliniczny, ale również naukowy Oddziału.

Bayes ECG Award – certificate 2021

Nagroda Bayés ECG Award została ustanowiona w hołdzie Profesorowi Antoniemu Bayés de Luna, jednemu z mistrzów elektrokardiografii. Profesor Antonio Bayés de Luna jest profesorem kardiologii na Uniwersytecie w Barcelonie i kardiologiem w Hospital de Sant Pau w  Barcelonie, Hiszpania. Studiował kardiologię na Uniwersytecie w Barcelonie oraz w  Hammersmith Hospital w Londynie. Profesor Bayés de Luna był dyrektorem Katalońskiego Instytutu Kardiologii oraz Szpitala de la Santa Creu i Sant Pau w Barcelonie. Zajmował wysokie stanowiska w wiodących towarzystwach sercowo-naczyniowych, w tym prezesa Światowej Federacji Serca (the World Heart Federation), był założycielem i pierwszym prezesem Katalońskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezesem Hiszpańskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej. Profesor Antonio Bayés de Luna jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Lizbonie i Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. Profesor Bayés jest autorem lub współautorem setek artykułów w wiodących czasopismach i przemawiał na wielu międzynarodowych konferencjach i spotkaniach na całym świecie.