Wyszukaj aktualności

Pracownicy naszego Szpitala zostali powołani do rady Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów delegaci z całej Polski wybrali nowego prezesa, a także członków: Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz rzecznika i jego zastępców.
Zespół transplantacyjny podczas przeszczepienia

9 transplantacji serca i 8 implantacji mechanicznego układu wspomagania lewej komory serca LVAD od początku 2022 roku!

Przeszczepienie narządów jest metodą leczenia, która ratuje życie i zdrowie Pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów: nerek, serca, wątroby, płuc, trzustki. Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy wysokiej świadomości społeczeństwa oraz przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.
Dr. n. med. A. Kułaga

Dr n. med. Agnieszka Kułaga (Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej) była gościem programu „Pytanie na śniadanie”

Przedstawione zostało zagadnienie choroby autoimmunologicznej – miastenii. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Lek. Robert Łukaszuk, Kierownik Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii o przeszczepach płuc, zwłóknieniach i profilaktyce chorób układu oddechowego

Żyjemy w czasach, w których nasz układ oddechowy wystawiony jest na różnego rodzaju zagrożenia – zaczynając od zanieczyszczeń środowiska przez nałogi i wirusy, a skończywszy na pandemii. Tym bardziej profilaktyka chorób płuc nabiera teraz szczególnego znaczenia.
dr Anna Rzucidło-Hymczak

Dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak, Kierownik Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej — przedstawia zagadnienie ostrego zapalenia wątroby o nieustalonej etiologii u dzieci

Aktualnie za najbardziej prawdopodobną przyczynę pojawienia się nowej choroby u dzieci uznaje się czynnik zakaźny, w tym najbardziej podejrzewa się adenowirusy. Postuluje się również związek z niedawno przebytym zakażeniem SARS-CoV-2.
Krew

14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawstwa

Honorowe dawstwo krwi to bezcenny dar. Jest całkowicie bezpieczne i ratuje zdrowie i życie! Wszystkim honorowym krwiodawcom składamy serdecznie podziękowania wraz z wyrazami uznania! Życzymy zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań.
mgr inż. Magdalena Kopytek podczas prezentowania referatu

Mgr inż. Magdalena Kopytek zaprezentowała najnowsze wyniki badań podczas 90. międzynarodowej konferencji EAS (European Atherosclerosis Society) w Mediolanie

Praca pt. ,, Rivaroxaban attenuates valvular calcification in patients with severe aortic stenosis’’ została zaprezentowana podczas sesji ustnej tzw. ,,science at a glance’’ i  przedstawiała zagadnienia związane z wpływem rywaroksabanu na kalcyfikację zastawek u pacjentów ze stenozą aortalną.
Zespół tworzący projekt hipotermii

Nagroda World Health Organization (WHO) za utworzenie Krajowego Systemu Leczenia Poszkodowanych w Hipotermii Głębokiej

Nagroda Światowej Organizacji Zdrowia została wręczona w Szwajcarii. Reprezentantem naszego Szpitala podczas uroczystości był członek nagrodzonego zespołu - dr n. med. Hubert Hymczak (Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
Zespół operacyjny

Pierwsza na świecie mini-inwazyjna naprawa zastawki mitralnej za pomocą systemu HARPOON wykonana na bijącym sercu u chorego po wcześniejszej plastyce mitralnej i nawrocie niedomykalności!

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody przez zespół kardiochirurgów i kardiologów możliwe było uniknięcie ponownego zabiegu w krążeniu pozaustrojowym, przecięcia mostka, zatrzymania pracy serca i płuc oraz wymiany zastawki na protezę.