Na zdjęciu kolorowym prof. Rafał Drwiła z mikrofonem, przemawia

Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła – konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Na zdjęciu kolorowym prof. Rafał Drwiła z mikrofonem, przemawia

Na zdjęciu: prof. dr hab. n.med. Rafał Drwiła w czasie szkolenia dla ratowników z hipotermii, 5 listopada 2014 rok. fot. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022, prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła otrzymał powołanie do pełnienia funkcji  konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Profesor jest specjalistą II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii; posiada Europejski Dyplom Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W naszym Szpitalu zatrudniony jest od 1983 roku.

Od 2002 roku pełnił obowiązki kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a od 2007 roku ordynatora.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 roku, a habilitację w 2009 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W grudniu 2016 roku otrzymał tytuł Profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Profesor Rafał Drwiła jest autorem i współautorem kilkuset opracowań w czasopismach polskich i zagranicznych. Zajmuje się przede wszystkim profilaktyką utraty krwi w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych i ogrzewaniu pozaustrojowym pacjentów w stanie hipotermii głębokiej.

Jesteśmy dumni i gratulujemy Panu Profesorowi!