Trzech naukowców naszego Szpitala na przeszkolnym korytarzu szpitalnym

Naukowcy z naszego Szpitala zostali laureatami piątej edycji konkursu Miniatura, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki

Trzech laureatów konkursu Miniatura

Na zdjęciu dr hab. Paweł Matusik, dr Jakub Stępniewski, dr Aleksander Siniarski

  • dr hab. Paweł Matusik  (Oddział Kliniczny Elektrokardiologii) – „Elektrokardiograficzne, laboratoryjne oraz obrazowe markery ryzyka w patogenezie i predykcji zaburzeń rytmu serca”.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań mających na celu poprawę zdolności przewidywania występowania migotania przedsionków, które jest najczęstszą, istotną arytmią diagnozowaną i leczoną w naszym Szpitalu. Ponadto korzyścią z realizacji grantu będzie wdrożenie nowoczesnych algorytmów i metod leczenia oraz optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zaburzeń rytmu serca w naszym Szpitalu.

 

  • dr Jakub Stępniewski (Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) – „Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych wsierdzia prawej komory serca pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego”.

Celem badania jest opracowanie metody pobierania in vivo komórek wsierdzia prawej komory przy pomocy cewnika balonowego rutynowo wykorzystywanego w trakcie cewnikowania prawego serca. Cewnikowanie prawego serca to standardowe narzędzie diagnostyczne, które stosowane jest m.in. przez lekarzy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego do badania chorób krążenia płucnego. Dotychczas nie ma skutecznej i bezpiecznej metody pobierania komórek wsierdzia od osoby żywej. Opracowanie takiej metody przyczyni się do poszerzenia naszej wiedzy i zrozumienia mechanizmów zachodzących w sercu u pacjentów z ostrymi i przewlekłymi chorobami krążenia płucnego, co w przyszłości może pozwolić na optymalizację aktualnych lub wypracowanie nowych strategii terapeutycznych.

 

  • dr Aleksander Siniarski  (Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) – „Wpływ leczenia ciężkiej wtórnej niedomykalności mitralnej za pomocą przezcewnikowej naprawy metodą brzeg-do-brzegu na generację trombiny, przepuszczalność skrzepu fibrynowego oraz jego podatność na lizę.

Projekt będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz realizowany w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca. Projekt dr Aleksandra Siniarskiego pomoże zrozumieć czy zmniejszenie ciężkiej czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej leczonej za pomocą nowatorskiej metody naprawy brzeg-do-brzegu tej zastawki spowoduje zmniejszenie aktywacji układu krzepnięcia, a co za tym idzie może świadczyć o mniejszym ryzyku zakrzepowo-zatorowym np. udaru niedokrwiennego mózgu.

 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie badań wstępnych oraz pilotażowych, kwerendy, staże naukowe, a także wyjazdy badawcze.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!