Kolorowe zdjęcie Pawilonu Szpitalnego M-VIII i fontanny

Otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

23 listopada 2021 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej, w skład którego wchodzą Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym oraz Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących.

budynek mVIII Krakowski Szpital Jana Pawła II

Wejście od Przychodni Kardiologicznej do Pawilonu M VIII – do Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej. Fot. Paweł Mazur

– „Krakowski Szpital Specjalistyczny – instytucja Województwa Małopolskiego – zajmuje szczególne miejsce na mapie placówek medycznych naszego regionu. To jednostka nowoczesna, do której pacjenci przyjeżdżają dla kunsztu pracujących tu lekarzy i jakości świadczonych usług medycznych. Niezwykle cieszy mnie, że dzięki realizowanym inwestycjom, w tym także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wciąż rozwija on swoje możliwości leczenia, tak, aby każdy pacjent mógł znaleźć tutaj jak najszerszą i jak najbardziej komplementarną opiekę medyczną. Jestem przekonany, że otwierane dzisiaj Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej będzie jak najlepiej służyło pracującym tu lekarzom i ich pacjentom” – podkreślił Marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski . fot. Paweł Mazur

– „Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możliwy jest ciągły wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskiej służby zdrowia, a przykładem tych działań jest otwarte dziś Centrum. Małopolanie otrzymają tu pomoc w zakresie leczenia chorób serca i wątroby. Nasze szpitale zapewniają leczenie na najwyższym poziomie i wykorzystują najlepszy sprzęt. Placówki nieustannie się rozwijają, tworzą kolejne supernowoczesne programy i stają się prekursorami innowacyjnych metod terapeutycznych”. – mówił Wicemarszałek Łukasz Smółka.

– „Prace związane z projektem budowlanym rozpoczęły się w 2019 roku i mimo pandemii udało się dotrzymać terminów założonych w projekcie. W wyniku rozbudowy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwiększył o 883,26 m² powierzchnię użytkową budynku i aktualnie wynosi ona 2 988,58 m2. Umożliwiło to zwiększenie ilości łóżek (miejsc) dla pacjentów. Dostępne są jedno-, dwu- i trzyosobowe sale dla chorych, które wyposażone są nowoczesny sprzęt monitorujący, łazienki i sieć Wi-Fi. Pawilon M-VIII został rozbudowany i zmodernizowany oraz wyposażony w najnowszy sprzęt medyczny, który przyczyni się do ratowania zdrowia i życia potrzebujących pacjentów”. – powiedział Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – lek. Grzegorz Fitas.

– „Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno -Telemedycznym jest pierwszym w Małopolsce ośrodkiem, który spełnia wszystkie postulowane kryteria kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca. W skład tego ośrodka wchodzi Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, gdzie hospitalizowani są najciężej chorzy – chorzy z ostrą i zdekompensowaną niewydolnością serca, gdzie prowadzona jest także pełna diagnostyka i leczenie z zakresu inwazyjnej kardiologii, w tym przezskórnego leczenia niewydolności zastawek”. – podkreśliła Kierownik Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler.

Projekt utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej zrodził się w 2015 roku.
Celem projektu było zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wątroby dla mieszkańców Małopolski.
Inwestycja umożliwi prowadzenie terapii pomostowej pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca lub wątroby, w celu przedłużenia ich życia w oczekiwaniu na przeszczep oraz przygotowania do transplantacji.Kierownikiem Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym jest prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, a kierownikiem Regionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących ma zostać – prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk.

Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących wraz z Regionalnym Ośrodkiem Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym wychodzą naprzeciw potrzebom medycznym mieszkańców Województwa Małopolskiego.
W Polsce nadal bardzo późno są diagnozowane choroby autoimmunizacyjne oraz metaboliczne wątroby. Powodem jest niewystarczająca liczba specjalistycznych ośrodków zajmujących się hepatologią. Następstwem jest rozpoznanie schorzeń w późnym i zaawansowanym stadium, gdy możliwości terapeutyczne są uzależnione od dostępu potrzebującego pacjenta do nowoczesnych technik medycznych.

Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym zapewnia kompleksową i specjalistyczną diagnostykę z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Powstały nowoczesne sale: zabiegowa (pracownia elektrofizjologii), anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownie echokardiograficzna, prób wysiłkowych, ośrodek diagnostyki, a także leczenia omdleń i ośrodek telekonsultacji specjalistycznych.

„Pracownia Elektofizjologii i Elektroterapii znajduje się w strukturze Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca. Dysponuje nowoczesną salą zabiegową z doskonałym wyposażeniem – m.in. systemem do elektroanatomicznego mapowania serca. W Pracowni jest prowadzona diagnostyka i leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca. Wykonywanie zabiegów wszczepiania rozruszników serca, kardiowerterów, defibrylatorów, układów resynchronizujących serca oraz zabiegi ablacji arytmii nadkomorowych i komorowych. Wykonywane procedury poprawią rokowanie u hospitalizowanych chorych. Pracownia jest również przystosowana do prowadzenia działalności dydaktycznej. Zostały zainstalowane systemy umożliwiające transmisje zabiegów i szkolenie studentów i lekarzy”. – wyjaśniła dr n. med. Bogumiła Bacior.

Został zakupiony profesjonalny sprzęt specjalistyczny m.in.: respiratory, defibrylatory, stymulatory zewnętrzne serca, pompy infuzyjne i ssaki elektryczne, a także sprzęt mobilny w postaci różnego rodzaju wózków – stelaże kroplówkowe, parawany mobilne, wózki transportowe z przeznaczeniem dla pacjentów leżących oraz wózków inwalidzkich, wózki reanimacyjne z wyposażeniem (niezbędne do zabezpieczania pacjentów w przypadku wystąpienia stanów nagłych-zagrażających życiu pacjenta), aż po wózki zabiegowe, opatrunkowe.

 

Utworzenie Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

 

Logotyp funduszy europejskich