Kardiomonitor na tle białej ściany w sali szpitalnej

Nasz Szpital realizuje projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II realizuje projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup ponad 120 szt. wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego tj.:

 1. Platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych
 2. Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG
 3. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 4. Echokardiograf
 5. Aparaty do znieczulenia
 6. Centrale do monitorowania
 7. Fiberoskopy intubacyjne
 8. Kardiomonitory – różne rodzaje, np. anestezjologiczne, przenośne
 9. Łóżka, w tym łóżka OIOM wraz z materacami p/odleżynowymi
 10. Pompy objętościowe oraz infuzyjne wraz z wyposażeniem
 11. Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi
 12. Wideolaryngoskopy wraz z wyposażeniem
 13. Zestawy do intubacji trudnych dróg oddechowych wraz z wyposażeniem
 14. Myjnie do narzędzi
 15. Zamrażarki laboratoryjne
 16. Aparat do EKG

Sprzet medycznyProjekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Całkowite koszty zadania dot. Szpitala: 4 692 550,17 PLN, w tym:

Całkowite koszty kwalifikowane: 4 692 550,17 PLN

Kwota dofinansowania: 3 988 667,64 PLN

Wkład własny: 703 882,53 PLN

Realizacja projektu: 01.06.2021 – 30.06.2023

Logotypy