trzyosobowy zespół podczas przeprowadzania operacji torakochiryrgicznej

Konferencja edukacyjna z okazji jubileuszu 75-lecia Oddziału Torakochirurgii (Chirurgii Klatki Piersiowej)

30  września 2023 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II odbędzie się uroczysty jubileusz 75-lecia Oddziału Torakochirurgii (chirurgia klatki piersiowej) – jednego z  najstarszych takich oddziałów w Polsce.

Zaproszonych gości przywita Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Ziemowit Wroński wraz z prof. dr hab. n. med. Jarosławem Kużdżałem – Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i  Chirurgii Onkologicznej.

W imieniu Wojewody Małopolski obecna będzie Dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Joanna Bogacz, a także zaproszenie przyjął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka.

W programie podczas wydarzenia znajdą się wykłady edukacyjne. Jeden z nich będzie dotyczył  dziejów oddziału chirurgii klatki piersiowej w Szpitalu im. dr Anki/św. Jana Pawła II. Wygłosi go prof. dr hab. n. med. Jarosława Kużdżała. Prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski przedstawi zarys dziejów torakochirurgii polskiej, zaś prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski przeanalizuje kamienie milowe torakochirurgii światowej.

Oddział Chirurgii Gruźlicy Płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Anki powstał 1 grudnia 1948 roku. W kolejnych dziesięcioleciach oddział wielokrotnie zmieniał nazwę i status. W roku 1975 powołano w Szpitalu im. dr Anki Centrum Torako-Kardiochirurgii, a w 1977 roku oddział zmienił nazwę na Oddział Torako-Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej. 25 października 1979 powołano Instytut Kardiologii Akademii Medycznej, który został zlokalizowany w Szpitalu im. dr Anki – w jego skład wchodziła m.in. Klinika Torakochirurgii, a  dr hab. n. med. Michał Juszczyński został jej kierownikiem. Kliniką w  Szpitalu Dr Anki kierował on do roku 1984, kiedy to na mocy porozumienia Wydziałów Zdrowia i Opieki Społecznej m. Krakowa i Zakopanego oraz decyzji Rektora AM utworzono filię Kliniki w Sanatorium Przeciwgruźliczym Odrodzenie w Zakopanem. Działalność operacyjną prowadzono w Zakopanem, natomiast Klinika istniała formalnie w strukturze Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (później Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) do roku 2006, a jej kierownikiem był prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski. W tym czasie działalność torakochirurgiczna w Krakowie została znacznie zredukowana – operacyjne leczenie raka płuca prowadzono w ograniczonym zakresie w Instytucie Onkologii. W 1986 roku w strukturze Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Anki został ponownie utworzony Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, a jego ordynatorem został dr n. med. Henryk Olechnowicz. Zorganizowany na nowo oddział zaczął działalność we wrześniu 1988 roku. Dr n. med. Henryk Olechnowicz pełnił funkcję ordynatora do 30 kwietnia 2009 roku, kiedy to stanowisko objął dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał.

12 stycznia 2010 roku na bazie Oddziału została utworzona Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 7 kwietnia 2010 roku na jej kierownika powołano prof. dr hab. med. Jarosława Kużdżała.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej prowadzone są także zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Kolaż składający się z trzech kolorych zdjęć. Widoczny zespół na bloku operacyjnym podczas przeprowadzania zabiegu torakochirurgicznego

mgr piel. Małgorzata Mucha, lek. Piotr Obarski, lek. Łukasz Trybalski

Dziedzina torakochirurgii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła jest intensywnie rozwijana i zapewnia kompleksową opiekę pacjentom z chorobami klatki piersiowej m.in. ze schorzeniami nowotworowymi (płuc, przełyku, śródpiersia, opłucnej, ściany klatki piersiowej). Wykonywane są wysokospecjalistyczne operacje wszystkich narządów klatki piersiowej – przełyku, tchawicy, płuc i ściany klatki piersiowej, włącznie z rozpoczętym w tym roku programem transplantacji płuc.

Obecnie wykonywanych jest niemal 2150 zabiegów/operacji torakochirurgicznych rocznie, a zespół kierowany przez prof. Kużdżała składa się z 18 lekarzy medycyny, 73 pielęgniarek, 6 fizjoterapeutów, 8 opiekunów medycznych i 1 sanitariusza, 9 rejestratorek i sekretarek medycznych.

 Spotkanie odbędzie się na terenie Szpitala,  30 września 2023 r. (sobota), godz. 10.00, Pawilon A V

 

Kolorowe Małopolska Dba o Zdrowie na białym tle

Projekt  „Konferencja edukacyjna  z okazji 75-lecia Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Partnerem wydarzenia jest Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR.