Lekarze wraz z pielęgniarkami podczas wykonywania przeszczepu serca

Pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie płuc

Dzielimy się z Państwem  informacją, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał Pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie płuc. Obecnie trwają przygotowania i dopełnianie niezbędnych formalności, by rozpocząć program transplantacji płuc. W Polsce istnieje tylko kilka ośrodków wykonujących tego typu zabiegi.

Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenoterapii).

Najczęściej transplantacji płuc poddawane są osoby chorujące na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc, mukowiscydozę, idiopatyczne nadciśnienie płucne i inne. Transplantacja polega na zastąpieniu chorego płuca pacjenta zdrowym narządem pobranym od zmarłego dawcy.

Pacjent musi spełnić ściśle określone kryteria do transplantacji płuc, a po zabiegu czeka go rehabilitacja, a także leczenie immunosupresyjne mające na celu zapobieganie odrzuceniu przeszczepionego narządu. Dla wielu osób jest to jedyny ratunek i szansa na wydłużenie życia.

W 2022 roku w Polsce wykonano 93 transplantacje płuc od zmarłych dawców. Na Krajowej Liście Oczekujących na przeszczepienie tego narządu jest obecnie ponad 140 osób.

Przeszczepienie narządów to niejednokrotnie ostatnia i jedyna szansa na polepszenie stanu zdrowia i uratowanie życia choremu.

Ośrodki przeszczepiające płuca: https://www.poltransplant.org.pl/pluca.html.