Administracja

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

12 614 35 24 Kierownik
12 614 35 51

BIURO DS. JAKOŚCI

12 614 22 92 Kierownik
12 614 22 91

RADCOWIE PRAWNI

12 614 35 08

DZIAŁ ORGANIZACJI

12 614 23 85 Kierownik
12 614 22 76
12 614 23 33 Dziennik Podawczy

BIURO DYREKTORA SZPITALA

12 614 20 22 Kierownik
12 614 20 03

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jadwiga Zając
12 614 30 49

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Monika Czapnik
12 614 24 36

DZIAŁ EDUKACJI

12 614 22 65 Kierownik

KONTAKT DLA MEDIÓW

12 614 22 65

DZIAŁ BADAŃ

12 614 25 82 Kierownik

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

12 614 35 53 Kierownik
12 614 25 52

STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

12 614 24 19

Zespół DS. BHP

12 614 24 39

DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ

12 614 20 18 Kierownik
12 614 24 45
12 614 24 10

PION DS. INFORMATYKI I E-ZDROWIA

Dział Infrastruktury i Bezpieczeństwa Informatycznego – Kierownik 12 614 24 17
Dział Systemów i Aplikacji – Kierownik 12 614 24 90
Dział Sieci i Wsparcia Użytkowników – Kierownik 12 614 24 17

BIBLIOTEKA MEDYCZNA

12 614 24 63

KAPELANI SZPITALA

12 614 22 54

PION DS. FINANSOWYCH I ADMINISTRACJI

DZIAŁ PLANOWANIA I KONTROLINGU

12 614 25 30 Kierownik
12 614 20 32

SEKCJA ANALIZY KOSZTÓW

12 614 25 40 Kierownik
12 614 22 11

SEKCJA RACHUBY PŁAC

12 614 23 10 Kierownik
12 614 22 28
12 614 24 60
12 614 26 53

DZIAŁ SPRZEDAŻY, ROZLICZEŃ I KONTRAKTOWANIA

12 614 34 06 Kierownik
12 614 34 07
12 614 34 09
12 614 34 10

SEKCJA WERYFIKACJI ROZLICZEŃ

12 614 31 51 Kierownik
12 614 31 50

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

12 614 24 77 Kierownik
12 614 22 36
12 614 24 04

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

12 614 20 05 Główny Księgowy

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ

12 614 22 20
12 614 24 18

SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKU

12 614 35 50 Kierownik
12 614 22 31
12 614 24 31

PION TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

DZIAŁ INWESTYCJI I UTRZYMANIA RUCHU

12 614 35 21 Kierownik
,

SEKCJA INWESTYCJI

12 614 24 23 Kierownik
,

SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU

12 614 35 05 Kierownik
, ,

ELEKTRYCY

12 614 32 92

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA I MONITORING

12 614 32 98

GAZY TECHNICZNE, MEDYCZNE I CIEPŁOWNICZE

12 614 32 99

WARSZTATY

12 614 20 16,  12 614 24 53

STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

12 614 20 09

STANOWISKO DS. PPOŻ.

12 614 24 39

SEKCJA TRANSPORTU

12 614 34 82