Grafika - Ważny komunikat

Komunikat w sprawie wody

W związku z otrzymaniem 27.10.2022 r. decyzji nr 571/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi (wody zmieszanej) dostarczanej siecią wodociągu lokalnego do budynków Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, bardzo prosimy osoby będące na terenie Szpitala o bezwzględne przestrzeganie udostępnianego powszechnie na terenie Szpitala komunikatu:

 „Woda w sieci wodociągu lokalnego dostarczana do budynków Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie jest niezdatna do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków i czynności higienicznych. Woda może być wykorzystywana do czynności porządkowych (tj. mycie podłóg) oraz do spłukiwania toalet”.

Jednocześnie informujemy, że na terenie szpitala zapewnione zostało zastępcze źródło wody do spożycia przez ludzi przebywających na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie. Woda dostarczana jest beczkowozami przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A.