kolorowe zdjęcie na nim prof. Kużdżał

Jubileusz Oddziału Torakochirurgii i konferencja edukacyjna

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej ma już 75 lat. To jeden z najstarszych oddziałów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Z okazji jubileuszu, 30 września 2023 roku, zorganizowano specjalną konferencję, podczas której przygotowano wykłady edukacyjne. Jeden z nich dotyczył dziejów Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej. Wygłosił go prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał. Natomiast prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski przedstawił zarys dziejów torakochirurgii polskiej, zaś prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski przeanalizował kamienie milowe torakochirurgii światowej.

kolorowe zdjęcie na nim prof. Jan Skokowski

Prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski przedstawia zarys dziejów torakochirurgii polskiej. Fot. Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR

 

kolorowe zdjęcie na nim prof. Tadeusz Orłowski

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski opowiada o kamieniach milowych torakochirurgii światowej. Fot. Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR

Na konferencji było obecnych ponad stu gości z całego kraju.

Zaproszenie przyjęli także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Łukasz Smółka oraz Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pani Dominika Studnicka.
– Oddział Torakochirurgii, czyli Chirurgii Klatki Piersiowej, jest jednym z najstarszych takich oddziałów w Polsce. To ważna część Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie. Zdrowie Małopolan jest dla nas najważniejsze i cieszę się, że pacjenci z naszego regionu mają tutaj doskonalą, specjalistyczną opiekę – mówił Wicemarszałek Łukasz Smółka.

kolorowe zdjęcie goście zwiedzają oddział

Goście zwiedzają oddział. Na zdjęciu m.in. Wicemarszałek Łukasz Smółka i Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dominika Studnicka. Fot. Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR

Oddział Chirurgii Gruźlicy Płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Anki powstał 1 grudnia 1948 roku. W kolejnych dziesięcioleciach oddział wielokrotnie zmieniał nazwę i status. W roku 1975 powołano w Szpitalu im. dr Anki Centrum Torako-Kardiochirurgii, a w 1977 roku oddział zmienił nazwę na Oddział Torako-Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej.

25 października 1979 utworzono Instytut Kardiologii Akademii Medycznej, który został zlokalizowany w Szpitalu im. dr Anki – w jego skład wchodziła m.in. Klinika Torakochirurgii, a dr hab. n. med. Michał Juszczyński został jej kierownikiem. Kliniką w Szpitalu Dr Anki kierował on do roku 1984, kiedy to na mocy porozumienia Wydziałów Zdrowia i Opieki Społecznej m. Krakowa i Zakopanego oraz decyzji Rektora AM utworzono filię Kliniki w Sanatorium Przeciwgruźliczym Odrodzenie w Zakopanem.
Działalność operacyjną prowadzono w Zakopanem, natomiast Klinika istniała formalnie w strukturze Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (później Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) do roku 2006, a jej kierownikiem był prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski. W tym czasie działalność torakochirurgiczna w Krakowie została znacznie zredukowana – operacyjne leczenie raka płuca prowadzono w ograniczonym zakresie w Instytucie Onkologii.
W 1986 roku w strukturze Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Anki został ponownie utworzony Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, a jego ordynatorem został dr n. med. Henryk Olechnowicz. Zorganizowany na nowo oddział zaczął działalność we wrześniu 1988 roku. Dr n. med. Henryk Olechnowicz pełnił funkcję ordynatora do 30 kwietnia 2009 roku, kiedy to stanowisko objął dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał.
12 stycznia 2010 roku na bazie Oddziału została utworzona Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 7 kwietnia 2010 roku na jej kierownika powołano prof. dr hab. med. Jarosława Kużdżała. W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej prowadzone są także zajęcia dydaktyczne dla studentów.
Dziedzina torakochirurgii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła jest intensywnie rozwijana i zapewnia kompleksową opiekę pacjentom z chorobami klatki piersiowej m.in. ze schorzeniami nowotworowymi (płuc, przełyku, śródpiersia, opłucnej, ściany klatki piersiowej). Wykonywane są wysokospecjalistyczne operacje wszystkich narządów klatki piersiowej – przełyku, tchawicy, płuc i ściany klatki piersiowej, włącznie z rozpoczętym w czerwcu 2023 roku programem transplantacji płuc. Do października 2023 roku wykonano już dwa przeszczepienia płuc.
Obecnie wykonywanych jest niemal 2150 zabiegów/operacji torakochirurgicznych rocznie, a zespół kierowany przez prof. Kużdżała składa się z 18 lekarzy medycyny, 73 pielęgniarek, 6 fizjoterapeutów, 8 opiekunów medycznych i 1 sanitariusza, 9 rejestratorek i sekretarek medycznych.
Kolorowe Małopolska Dba o Zdrowie na białym tle

Projekt „Konferencja edukacyjna z okazji 75-lecia Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Partnerem wydarzenia było Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR.