Lekarze podczas zabiegu aterektomii

Jedne z pierwszych w Polsce zabiegów aterektomii orbitalnej w naszym Szpitalu!

Dzięki ciągłym postępom w diagnostyce oraz leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie wykonano jedne z pierwszych w Polsce zabiegów aterektomii orbitalnej (zabieg przezskórny mający na celu usunięcie złogów miażdżycowych powodujących zwężenie światła naczynia) w leczeniu ekstremalnie uwapniałych zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Mają one poprawić komfort życia Pacjenta i przedłużyć życie.

Z wiekiem wzrasta stopień zwapniania tętnic wieńcowych, a takie zmiany są jedną z najczęstszych przyczyn wykonywania zabiegów mających na celu usunięciu tzw. blaszki miażdżycowej.

Lekarze podczas zabiegu aterektomii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński, dr n. med. Wojciech Zajdel.

Zespół operatorów (prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński, dr n. med. Wojciech Zajdel) wraz z personelem pielęgniarskim i technicznym przeprowadził trzy skuteczne zabiegi orbitalnej aterektomii w zakresie prawej tętnicy wieńcowej, gałęzi okalającej i gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z dostępu promieniowego.

Zespół podczas zabiegu aterektomii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński, dr n. med. Wojciech Zajdel.

Prawa tętnica wieńcowa – przed zabiegiem aterektomii orbitalnej:

Prawa tętnica wieńcowa – po zabiegu aterektomii orbitalnej:

Zabiegi te podnoszą bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przezskórnego najtrudniejszych zmian w tętnicach wieńcowych dla Pacjentów naszego Szpitala.