mgr Agnieszka Samulska w stroju medycznym na tle lodówki do przechowywania krwi w pracowni Banku Krwi

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. W naszym Szpitalu od 2004 roku funkcjonuje Dział Transfuzjologii Szpitalnej, obecnie pod kierownictwem mgr Agnieszki Samulskiej, który działa przez 24 godziny na dobę i pracuje w nim łącznie 13 pracowników.

Pracownia Transfuzjologii Szpitalnej

mgr Agnieszka Samulska, Kierownik Działa Transfuzjologii Szpitalnej

Został utworzony w wyniku połączenia dwóch jednostek – Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi. Ich zadania są ze sobą ściśle powiązane, a wykonywanie zostało ułatwione poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej została wydzielona z Centralnego Laboratorium Klinicznego i Naukowego w 2004 roku. Od lat 60-tych XX wieku była jego integralną częścią zajmując się badaniami immunohematologicznymi, a także hematologicznymi.

W 1998 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II powstał Bank Krwi w wyniku przekształcenia istniejącego także od 60-tych XX wieku Punktu Krwiodawstwa.

Bank Krwi jest od odpowiedzialny na zabezpieczanie oddziałów szpitalnych w odpowiednią ilość krwi i jej składników poprzez odpowiednią gospodarkę krwią. Zamawia krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Krakowie. Magazynuje i monitoruje warunki przechowywania preparatów oraz wydaje je do oddziałów szpitalnych na pisemne zlecenie lekarza.

Realizuje także program autotransfuzji krwi u pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych. Jest to zabezpieczenie krwi do zabiegu poprzez donację przedoperacyjną, w wyniku której biorcą krwi jest ta sama osoba.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wykonuje badania immunohematologiczne, które warunkują bezpieczne leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz zapobiegają powikłaniom poprzetoczeniowym z powodów serologicznych.

Pracownia Banku Krwi

Zespół Pracowni Transfuzjologii

Do badań tych należą:

– określenie grupy ABO i RhD,

– przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek

czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym,

– próba zgodności krwi,

– bezpośredni test antyglobulinowy (BTA),

– badania poszerzone (konsultacyjne) – w zakresie identyfikacji przeciwciał odpornościowych z układu Rh i antygenu K z układu Kell.

Od kilku lat w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej badania immunohematologiczne wykonywane są w oparciu o techniki mikrokolumnowe, w pełni zautomatyzowane.

Nasza pracownia jako jedna z nielicznych w województwie małopolskim posiada zgodę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na wykonywanie badań konsultacyjnych u pacjentów szpitala w zakresie identyfikacji przeciwciał odpornościowych z układu Rh i antygenu K w z układu Kell.

Krew, a także jej składniki podawane są przede wszystkim osobom, u których występują niedobory krwi i jej składników spowodowane utratą dużej ilości krwi (m.in. zabiegi operacyjne, zaburzenia krzepnięcia, podczas leczenia chorób nowotworowych oraz u pacjentów wymagających transplantacji). Wiele składników krwi przetaczanych jest pacjentom w trakcie i po zabiegach kardiochirurgicznych, szczególnie przeprowadzanych w krążeniu pozaustrojowym.

W 2022 roku dzięki pracy całego Działu Transfuzjologii Szpitalnej na potrzeby wszystkich oddziałów szpitalnych udało się przygotować i przetoczyć:

  • 9068,5 jednostek Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz)
  • 4518,5 jednostek Osocza Świeżomrożonego (FFP),
  • 1311,25 opakowań Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP),
  • 533 jednostek Krioprecypitatu.

Wszystkie te składniki przetoczono około 9500 biorcom składników krwi.

„Krew Jest żywą tkanką złożoną z komórek – krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krwiodawca nadal pozostaje jedynym źródłem niczym niezastąpionego leku, jakim jest krew. Honorowe krwiodawstwo jest całkowicie bezpieczne i ratuje zdrowie i życie drugiego człowieka! W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie ponad miliona transfuzji. Krew jest potrzebna każdego dnia, w dużych ilościach ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Dlatego też tak cenny jest każdy, kto zdecyduje się oddać krew dla drugiego człowieka. Szczególnie ważne jest to w okresie wakacyjnym, gdy zapasy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znacznie się zmniejszają. ” – mówi mgr Agnieszka Samulska (Kierownik Działu Transfuzjologii Szpitalnej).

Wszystkim honorowym krwiodawcom składamy serdecznie podziękowania wraz z wyrazami uznania! Życzymy zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań.