Osoby zainteresowane poniższymi ofertami prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: . Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (treść klauzuli w ofercie pracy). Dokumenty przesłane bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

SEKRETARKA MEDYCZNA – Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

PREPARATOR – SEKCJA BADAŃ POŚMIERTNYCH ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

REJESTRATORKA MEDYCZNA – KONSULTACYJNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA KARDIOLOGICZNA I KARDIOCHIRURGICZNA

Opiekun/ka medyczny/a

LEKARZ W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

DIAGNOSTA LABORATORYJNY W LABORATORIUM ANALITYCZNYM

Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ONKOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE ONKOLOGICZNYM

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Konserwator monitoringu

Konserwator – elektryk

MISTRZ DS. ELEKTRYCZNYCH W DZIALE TECHNICZNO-ENERGETYCZNYM