Osoby zainteresowane poniższymi ofertami prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: . Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (treść klauzuli w ofercie pracy). Dokumenty przesłane bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

TECHNIK sterylizacji medycznej – Centralna Sterylizatornia

Inspektor – Dział Edukacji

Referent/Inspektor/Specjalista – Dział Edukacji

Inspektor – Dział Badań

Księgowa / Księgowy w Dziale Finansowo – Księgowym

FARMACEUTA – APTEKA SZPITALNA

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Rejestratorka MEDYCZNA – Laboratorium Analityczne

lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

OPIEKUN MEDYCZNY

STOLARZ / ŚLUSARZ – DZIAŁ TECHNICZNO-ENERGETYCZNY

LEKARZ W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ONKOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE ONKOLOGII