Flaga polskiOsoby zainteresowane poniższymi ofertami prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (treść klauzuli w ofercie pracy). Dokumenty przesłane bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

Flaga UkrainyОсоби зацікавлені нижче вказаними пропозиціями,просимо надсилати своє резюме з супровідним листом за такою адресою:

Документи, надіслані на іншу адресу електронної пошти розглядатися не будуть.
Повідомляємо, що ми зв’яжемося з обраними кандидатами.
Просимо додати до резюме підписану згоду про захист персональних даних (зміст згоди в пропозиції роботи).
Документи, надіслані без згоди про захист персональних даних, розглядатися не будутью
Комунікаційне знання польської мови необхідне, щоб претендувати на нашу роботу.
Необхідне підтвердження знання польскої медичної мови для працівників медичних(лікарів і медсестер). Екзамен відбувається у відповідних установах -NIL (Naczelna Izba lekarska) i NIPIP (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych).
Для адміністраційних працівників необгідне підтвердження знання полської мови на рівні В1.

Flaga AngliiAn applicant interested in the following offers is asked to send the CV and the cover letter to

Documents sent to any different e-mail address will not be taken into consideration. We kindly inform you that we will contact only selected applicants. We are not not accepting documents for the workplaces, which have not been published. Personal data protection clause must be attached (the clause content is in the job offer). Documents without the personal data protection clause will not be considered. The CV and the cover letter must be in polish. Communicative level of the polish spoken language is necessary in case of applying for specific workplaces published on the website.

Diagnosta laboratoryjny – Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy

Inspektor ds. aparatury medycznej – Dział Inżynierii Klinicznej

Rejestratorka MEDYCZNA – Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc

fizjoterapeuta – II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konserwator (palacz kotłowy) – Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu 

Diagnosta laboratoryjny – Pracownia Mikrobiologii

kierowca – Sekcja Transportu

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Inspektor ds. zamówień publicznych

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

RATOWNIK – Sekcja Transportu

Konserwator ds. klimatyzacji i centralnego monitoringu – Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu 

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Fizyk medyczny – Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii – Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna

SPECJALISTA W DZIALE SPRZEDAŻY, ROZLICZEŃ I KONTRAKTOWANIA

Konserwator instalacji elektrycznych

FARMACEUTA – APTEKA SZPITALNA

lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ONKOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE ONKOLOGII