Umowy ze świadczeniodawcami

Jednostką administracyjną, która koordynuje zawieranie umów z kontrahentami zewnętrznymi  jest Dział Sprzedaży, Rozliczeń i Kontraktowania.

W sprawach zawierania i  koordynacji  umów, prosimy o kontakt:

tel. 12 614 34 06 – Kierownik:  Izabela Kowalczyk – Sakwa

tel. 12 614 34 07
tel. 12 614 34 10

tel./fax 12 614 34 09

Kontakt e-mailowy z Działem: