Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych

Lokalizacja: Prądnicka 80, 31-202 Kraków (Budynek  M-IX)

Kontakt: tel. 12 614 21 08,

e-mail:

Godziny pracy: 8:00-15:35

Cennik badań diagnostycznych i leczniczych (dla zleceniodawców zewnętrznych).

Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym badania w zakresie oceny czynnościowej i obrazowej charakterystyki skrzepu fibrynowego. Ośrodek współpracuje z licznymi instytucjami w kraju i za granicą, co pozwala na wymianę doświadczeń i gwarantuje najwyższe standardy badawcze. Pracownia dysponuje wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie badań naukowych w zakresie:

  • oceny właściwości skrzepów fibrynowych,
  • oceny osoczowego potencjału do generowania trombiny,
  • ocena stopnia kontrakcji i morfologii skrzepu wytworzonego z krwi pełnej,
  • wykonywania testów ELISA,
  • prowadzenia analiz mikroskopowych preparatów tkanek i komórek z wykorzystaniem technik skaningowej mikroskopii elektronowej (pow. do 60 000x) oraz mikroskopii fluorescencyjnej,
  • prowadzenia hodowli komórkowych,
  • przechowywania materiału biologicznego w temperaturze -80o.

W Krakowskim Centrum Badań i Technologii Medycznych funkcjonują trzy pracownie:

  • pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych,
  • pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych,
  • pracownia Badań Genetycznych.

Wykonywane badania

Pracownicy