Ekran podczas narady zespołu Heart Failure Team przedstawijący ilość wykonanych transplantacji serca i implantacji pomp LVAD

5. edycja narady „Heart Failure Team” (Międzyoddziałowego Zespołu ds. Diagnostyki i Leczenia Skrajnej Niewydolności Serca)

W dniu 9 listopada 2022 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyła się 5. edycja Narady „Heart Failure Team” (Międzyoddziałowego Zespołu ds. Diagnostyki i Leczenia Skrajnej Niewydolności Serca) dotycząca aktualnych możliwości chirurgicznego leczenia pacjentów ze skrajną niewydolnością serca, czyli transplantacji serca lub mechanicznego wspomagania krążenia lewej komory serca LVAD.

Spotkanie kierowane było do specjalistów zajmujących się leczeniem niewydolności serca, tym razem z Ośrodków województwa świętokrzyskiego, których zachęcaliśmy do wymiany doświadczeń, a także we wspólnym gronie poszerzenia wiedzy na temat najnowszych opcji leczenia dla pacjentów, często w okresie zaostrzenia choroby, nawracających hospitalizacji i braku dalszych możliwości leczenia farmakologicznego.

Prowadzącymi oraz moderatorami Narady byli pracownicy naszego Szpitala związani na co dzień z dziedzinami – kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii i intensywnej terapii.

W spotkaniu wzięli udział m.in. lek. Grzegorz Fitas (Dyrektor Szpitala), dr hab. n. med. Karol Wierzbicki (Kierownik Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz Kierownik Zespołu „HFT”), dr n. med. Grzegorz Wasilewski (Zastępca Kierownika Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia i Zastępca Kierownika Zespołu „HFT”), dr hab. n. med. Dorota Sobczyk (Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii), rat. med. Michał Kaleta (Koordynator Transplantologii i VAD i Zastępca Kierownika Zespołu „HFT”).

Narada odbyła się pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Surdackiego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – prof. dr hab. n. med. Rafały Drwiły, który jest także Kierownikiem I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki w naszym Szpitalu.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele świętokrzyskich szpitali związanych z leczeniem kardiologicznym.

Podczas Narady zostały omówione m.in. zagadnienia: przeszczepu serca i mechanicznego wspomagania krążenia, kwalifikacji pacjenta oraz planowania leczenia wraz ze studium przypadku, implantacja LVAD – system opieki i kontroli nad pacjentami, najczęstsze komplikacje i sytuacje awaryjne w praktyce klinicznej wraz z koordynacją transplantacji.

Inicjatorami spotkania była Dyrekcja Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Międzyoddziałowy Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Skrajnej Niewydolności Serca „Heart Failure Team”, który został oficjalnie powołany w 2018 roku.

Pracą Zespołu zarządza dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, który na co dzień kieruje Odcinkiem Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz dr n. med. Grzegorz Wasilewski – Zastępca Kierownika Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia i rat. med. Michał Kaleta – Koordynator Transplantologii i VAD.

Zespół organizuje regularne, cotygodniowe spotkania, podczas których odbywają się konsultacje zgłoszonych pacjentów z ciężką niewydolnością serca, dodatkowo umożliwiając wsparcie w diagnostyce i ewentualnej modyfikacji procesu leczenia.

Organizowane cyklicznie spotkania z przedstawicielami szpitali małopolskich i sąsiednich województw, systematycznie przynoszą efekty i korzyści dla pacjentów.

„W tym roku w naszym Ośrodku Transplantacyjnym wykonaliśmy już 15 przeszczepień serca i 11 implantacji pomp LVAD, ale potencjał Ośrodka jest o wiele większy. Zamysłem, który przyświecał nam od początku podczas organizowania Narad „HFT” była wymiana doświadczeń i poglądów ze specjalistami – kardiologami, którzy na co dzień obejmują leczeniem pacjentów z niewydolnością serca. I z naszej strony, przedstawienie możliwości leczenia tych pacjentów, którzy już nie poddają się farmakoterapii a jeśli zostaną do nas zgłoszeni, chętnie dla nas, na wczesnym etapie leczenia, to wówczas dołożymy starań, aby spróbować im pomóc metodami chirurgicznymi. I mogę już przy okazji 5. edycji Narady dodać, że cieszymy się ze współpracy z coraz większą liczbą ośrodków, a co za tym idzie, mamy coraz więcej zgłoszeń pacjentów”. – wyjaśniał rat. med. Michał Kaleta, Zastępca Kierownika Zespołu „HFT”.

Na stronie internetowej Szpitala www.szpitaljp2.krakow.pl w zakładce „Dla lekarzy” znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konsultacji pacjentów, „Karta Kwalifikacyjna HFT” do pobrania oraz telefony kontaktowe.