Kolorowe zdjęcie grupowe z zabiegu wykonywania TAVI

Pierwsze zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) z przezskórnego dostępu pachowego w naszym Szpitalu

W ostatnim czasie zostały przeprowadzone pierwsze zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) z pełni przezskórnego dostępu pachowego u pacjentów bardzo wysokiego ryzyka operacyjnego z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej bez dostępu przez tętnicę udową.

Zdjęcie RTG z zazczonymi dostępami pachowymi

TAVI z dostępu pachowego prawego. Na zdjęciu widoczne: głowica przezprzełykowa, system doprowadzający wraz z zastawką wprowadzony przez prawą tętnicę pachową, cewnik typu pigt-tail do kontroli angiograficznej wprowadzony przez prawą tętnicę promieniową.

Metoda ta może być rozważana u chorych z zaawansowaną miażdżycą aorty i tętnic biodrowych, a także jako alternatywa dla chirurgicznego dostępu szyjnego i przezkoniuszkowego. Należy pamiętać, że przezskórny dostęp pachowy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań krwotocznych w porównaniu do dostępu udowego oraz większą częstością wystąpienia udaru niedokrwiennego.

Kolorowe zdjęcie pacjenta z nakłuciem skóry w okolicach obojczyka do wprowadzenia zastawki TAVI

Ślad po niewielkim nakłuciu w okolicy obojczyka, przez które wprowadzona została zastawka

Zabiegi zostały wykonane w sali hybrydowej bloku operacyjnego przez zespół kardiologów Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznegoprof. dr hab. n. med. Pawła Kleczyńskiego, dr n. med. Jarosława Trębacza, dr n. med. Macieja Stąpóra, kardiochirurgów z Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologiidr n. med. Roberta Sobczyńskiego, dr hab. n. med. Janusza Konstanty-Kalandyka, anestezjologa lek. Magdaleny Lipińskiej-StrasikI Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także przy wsparciu prof. dr hab. n. med. Jerzego Sachy z Uniwersytetu Medycznego w Opolu. W zabiegu wziął udział personel pielęgniarski bloku operacyjnego –  mgr piel. Renata Maksoń, mgr piel. Małgorzata Irzykowska, piel. Dorota Kaczmarczyk, mgr piel. Anna Klisiewicz, mgr piel. Katarzyna Otowska oraz zespół techników RTG – tech. RTG Jolanta Geremek i tech. RTG Szymon Machna.

Kolorowe zdjęcie zespołu operacyjnego wykonującego operację zastawki

Na zdjęciu: prof. dr hab. Jerzy Sacha, dr n. med. Robert Sobczyński, dr n. med. Jarosław Trębacz, piel. Anna Klisiewicz, lek. Magdalena Lipińska-Strasik, prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński, piel. Renata Maksoń

Zabiegi przebiegły optymalnie, a chorzy zostali wypisani do domów w drugiej dobie po interwencjach zabiegowych.

Przezskórny dostęp pachowy będzie także stosowany w naszym Szpitalu w trakcie zabiegów wymagających uzyskania dużego dostępu tętniczego, jak na przykład przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) wysokiego ryzyka w zabezpieczeniu pompą serca do krótkoterminowego wspomagania krążenia bez możliwości dostępu z tętnicy udowej.