kolorowa grafika z logo szpitala oraz słowem komunikat

KOMUNIKAT

Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., na terenie Szpitala zlokalizowana będzie Obwodowa Komisja Wyborcza nr 424, w której będą mogli głosować pacjenci zgłoszeni wcześniej (dopisani do listy wyborców do OKW nr 424) lub rozpoczynający hospitalizację najpóźniej w dniu 14 października 2023 r. i dopisani do spisu wyborców.
W sytuacji, kiedy przyjęcie do Szpitala nastąpi w dniu wyborów (15.10.), dopisanie do spisu wyborców nie będzie możliwe. Pacjent będzie mógł zagłosować, jeśli będzie posiadał  pisemne zaświadczenie z miejsca stałego pobytu i dokument tożsamości.
Obwodowa Komisja Wyborcza zlokalizowana będzie w pawilonie M-V (wejście B).
Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 424 odbywać się będzie w godz. 8.00 – 21.00.
Pacjenci ujęci w wykazie wyborców uprawnionych do głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 424 na terenie Szpitala zostają z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogli głosować w wyborach wyłącznie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 424.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 424 – KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
HARMONOGRAM PRACY KOMISJI

Głosowanie w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 424 w pawilonie M-V,  wejście B:
8:00 – 9:00
12:00 – 14:30
19:00 – 21:00

Dotyczy wszystkich wyborców, którzy są w stanie przyjść do lokalu wyborczego w celu oddania głosu.

Głosowanie na Oddziałach Szpitala:
9:00-12:00
14:30-19:00

Wszelkich informacji udzielą pacjentom pracownicy Szpitala na poszczególnych oddziałach szpitalnych.