Kolorowe zdjęcie prof. Anetta Undas na tle morza

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas po raz kolejny w gronie najlepszych naukowców świata!

W ostatnich dniach został opublikowany ranking najbardziej wpływowych ludzi nauki zawierający nazwiska 2% najlepszych naukowców z całego świata. Ranking jest opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier, a także firmą SciTech Strategies. Ocenie podlega dorobek naukowy poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów.

Zestawienie TOP 2%, utworzone na podstawie wskaźników bibliometrycznych, obejmuje ponad 200 tys. naukowców z całego świata, reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Twórcy listy przygotowują co roku dwa rankingi. Pierwszy bierze pod uwagę całościowy dorobek kariery naukowca, a drugi uwzględnia liczbę cytowań z danego roku kalendarzowego, w tym przypadku 2022.

Na pierwszej liście, która ocenia całościowy dorobek naukowy od początku kariery, a także na liście naukowców najczęściej cytowanych w 2022 znalazła się już po raz kolejny prof. dr hab. n. med. Anetta Undas zajmując czołowe miejsca pośród wszystkich naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Anetta Undas na tle morza

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki, Badań i Innowacji, kieruje Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia, a od 2011 r. również Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto jest Przewodniczącą Rady Naukowej naszego Szpitala.

Główne zainteresowania prof. dr hab. n. med. Anetty Undas to genetyczna i środowiskowa regulacja krzepnięcia krwi i miażdżycy, patofizjologia zawału serca, udaru mózgu i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Autorka ponad 766 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, w tym jako pierwszy autor prac w czasopismach Lancet, Circulation, Blood, Stroke, J Biol Chem. Współczynnik Hirscha wg. bazy Web of Science: 53. Członek korespondent PAU i PAN.

Serdecznie gratulujemy!