Kaszlący męzczyzna w czerwonej bluzce

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

W listopadzie obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). To choroba polegająca na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jest jednym z najczęściej występujących schorzeń dróg oddechowych i jednym z największych globalnych zagrożeń w obszarze zdrowia. Według danych World Health Organization (WHO) na POChP choruje ponad 300 milionów ludzi, a co roku ponad 3 miliony umiera z powodu tego schorzenia. W Polsce choruje ponad 2 miliony osób, ale tylko 500 tysięcy wie, że ma obturacyjną chorobę płuc i przyjmuje odpowiednie leki.

Podstawowym objawem jest uporczywy i przewlekły kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny, duszność nasilająca się podczas wysiłku i infekcji, krótki oddech.
W czasie, kiedy występuje duszność wysiłkowa, choroba jest już zaawansowana. Należy wtedy bezzwłocznie wykonać badanie spirometryczne – mierzona jest objętość i pojemność płuc oraz określona zostaje szybkość przepływu znajdującego się w płucach i oskrzelach powietrza przez różne odcinki dróg oddechowych w fazie wdechu i wydechu. Spirometria jest niezbędna i konieczna do rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Grafika informująca o czynnikach ryzykach POChP

POChP-czynniki ryzyka

Nasz Szpital posiada Specjalistyczną Konsultacyjną Przychodnię Specjalistyczną Chorób Płuc, a także Oddziały związane z dziedziną pulmonologii:

  • Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym,
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej,
  • Oddział Onkologii z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej,
  • Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

Działalność jednostek obejmuje pełny zakres diagnostyki oraz leczenia pulmonologicznego – m.in. chorobę obturacyjną płuc.

Nasz Szpital realizuje projekt profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) pt.: „Weź głęboki oddech”. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.

Rocznie jest udzielanych ponad 16 tysięcy porad w naszej Konsultacyjnej Przychodni Specjalistycznej Chorób Płuc. Świadczeń udzielają lekarze specjaliści (pulmonolodzy) oraz specjaliści chirurgii klatki piersiowej.