Ekran komputera z widoczą stroną medyczną

Stulecie „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”

W 2023 roku Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (Polish Archives of Internal Medicine), oficjalny organ Towarzystwa Internistów Polskich i obecnie najlepsze naukowe czasopismo medyczne wydawane w Polsce (wskaźnik oddziaływania, impact factor – 5,218), obchodzi 100-lecie swojego istnienia. W piątek 21.04.2023 r. w czasie konferencji INTERNA 2023 w Krakowie odbędą się uroczystości upamiętniające wydanie pierwszego numeru czasopisma, w tym premiera krótkiego filmu pokazującego jego historię i teraźniejszość.

„Sukces naszego pisma na trudnym rynku wydawniczym to dowód nie w pełni wykorzystanych, a dużych możliwości naukowych polskich klinicystów i uporu kilku osób, które przez ostatnie 10 lat wierzyły, że można wydawać liczący się w międzynarodowych rankingach naukowy periodyk w Polsce. Tworzymy nowoczesne czasopismo w języku angielskim, w otwartym dostępie dla każdego czytelnika, tylko w wersji elektronicznej, oparte na jasnym procesie selekcji artykułów najwyżej jakości, o szybkim procesie eksperckich recenzji i z szybkim publikowaniem tekstów po wnikliwej korekcie językowej. To jakość w wielu wymiarach decyduje o pozycji czasopisma naukowego jak i pojedynczych naukowców i dlatego bardzo o nią dbamy. Wiele zmieniło się w ciągu 100 lat w Polsce i na świecie, ale nadal to nowatorskie, właściwie przeanalizowane i rzetelnie opisane obserwacje naukowe, dla których inspiracją są pacjenci, stanowią najbardziej wartościową część medycznego pisma naukowego. Pracownicy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II często są współautorami prac publikowanych w naszym czasopiśmie, zwłaszcza kardiolodzy, ale np. w 2021 roku dr n. med. Emanuel Kolanko z Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym kierowanego przez dr n. med. Annę Prokop-Staszecką opublikował u nas dane o zapobieganiu zakrzepicy u pacjentów z COVID-19 przy stosowaniu zasad opracowanych w naszym Szpitalu. Cieszymy się, że mamy w Polsce dobre czasopismo naukowe z przymiotnikiem „polski” i tak długą tradycją. Wierzymy, że Polish Archives of Internal Medicine wzmocni w kolejnych latach swoją pozycję wśród czasopism naukowych, aby lepiej rozumieć mechanizmy chorób, lepiej diagnozować trudnych pacjentów i ich lepiej leczyć” – mówi redaktor naczelna Polish Archives of Internal Medicine od 15 lat, prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, zapraszając na stronę czasopisma (https://www.mp.pl/paim/).

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Na zdjęciu prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki, Badań i Innowacji.  Kieruje Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia, a od 2011 r. również Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto prof. dr hab. n. med. Anetta Undas jest Przewodniczącą Rady Naukowej naszego Szpitala.

Głównymi zainteresowaniami prof. dr hab. n. med. Anetty Undas jest genetyczna i środowiskowa regulacja krzepnięcia krwi i miażdżycy, patofizjologia zawału serca, udaru mózgu i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Autorka ponad 740 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, w tym jako pierwszy autor prac w czasopismach Lancet, Circulation, Blood, Stroke, J Biol Chem. Współczynnik Hirscha wg. bazy Web of Science: 51. Członek korespondent PAU i PAN.