Dyrekcja Szpitala

Pełnomocnik Dyrektora ds. Edukacji i Współpracy z mediami

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

tel. 12 614 22 65

e-mail: