Dyrekcja Szpitala

Kontakt dla mediów

e-mail:

tel. 12 614 22 65

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Edukacji i Współpracy z mediami

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos