Dyrekcja Szpitala

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Projektu pn. „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych”

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

e-mail: