Kolorowe zdjęcie Jana Pawła II, papieża

101. rocznica urodzin Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II

Jan Paweł II, właśc. Karol Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Arcybiskup krakowski, kardynał, wybrany na papieża 16 października 1979 roku. Był pierwszym papieżem, który pochodził z Polski oraz pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Jego osoba przyciągała wiernych, a On w każdym widział człowieka. Został nazwany „papieżem – pielgrzymem”, odbył ponad 100 podróży zagranicznych, odwiedził każdy kontynent, a swoim rodzinnym kraju był 8 razy.

W styczniu 1990 roku Rada Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Anki wystosowała pismo do Jego Eminencji Kardynała Metropolity Franciszka Macharskiego z prośbą o akceptację zmiany imienia Szpitala na imię Jana Pawła II. Kardynał o pozwolenie zapytał samego Papieża. Ku wielkiej radości wszystkich Ojciec Święty wyraził zgodę.

Z dniem 9 maja 1990 roku, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Miasta Krakowa, nadano imię Jana Pawła II Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Krakowie.

Uroczystość odbyła się w 70. rocznicę urodzin Patrona – 18 maja 1990 roku. Był to dla nas niezwykły zaszczyt oraz duchowe wsparcie w codziennym trudzie niesienia pomocy chorym i cierpiącym.

Tablica pamiątkowa na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. fot. Elżbieta Skoczek

Dzień 9 czerwca 1997 roku również był dniem wyjątkowym w dziejach Szpitala, tego dnia bowiem Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził nasz Szpital, aby dokonać poświęcenia nowego budynku kardiochirurgii oraz pobłogosławić personel i chorych.

Podczas uroczystości związanych z 42. rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu przez św. Jana Pawła II, w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie (Łagiewnikach) przekazano do publicznej wiadomości informację, że dnia 5 października 2020 roku, watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów specjalnym dekretem potwierdziła, iż „św. Jan Paweł II jest patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego” – czytamy w Deklaracji Nr 3/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2020 r. w związku z ogłoszeniem Świętego Jana Pawła II Patronem Województwa Małopolskiego.

Inicjatorem wspomnianej w dekrecie rezolucji był marszałek Witold Kozłowski. W maju 2019 roku została ona przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

„Patron to opiekun, osoba, której dokonania społeczność gotowa jest uznać za bliskie sobie, a jego postać łączy ludzi wokół wspólnych, budujących tożsamość, wartości. Decyzja Stolicy Apostolskiej to potwierdzenie silnych związków, jakie do końca życia łączyły Świętego Jana Pawła II z ziemią Jego urodzenia: z jej tradycją i kulturą, w których się wychował; bogactwem i różnorodnością przyrody, która zawsze była dla Niego świadectwem Bożej miłości ku ludziom; a przede wszystkim z jej mieszkańcami wywodzącymi się z różnych stanów, tradycji i religii, wśród których kształtował się Jego szacunek dla każdego człowieka. Decyzja ta niesie też dla nas nadzieję, że Jego życie, działalność publiczna i nauczanie – zarówno dotyczące spraw społecznych, jak i również podkreślające nienaruszalność godności każdego człowieka – mogą także dzisiaj, w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, łączyć Małopolan – zarówno wierzących w Boga, dającego początek wszelkim wartościom, jak i niewierzących, którzy uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości wywodzą z innych źródeł”, czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.