Zdjęcie grupowe pięciu pracowników szpitala podczas wizyty przedoperacyjnej w gabinecie

Opieka przedoperacyjna w naszym Szpitalu

Już 486 pacjentów od października 2022 roku zakwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych w trybie planowym odbyło w naszym Szpitalu specjalistyczne konsultacje. Pacjent przed zaplanowanym zabiegiem (w okresie od 1 do 3 miesięcy) spotyka się z  interdyscyplinarnym zespołem złożonym z kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, psychologów i fizjoterapeutów.

Zadaniem zespołu, który konsultuje pacjentów przed planowanymi operacjami dla Oddziału Chirurgii  Serca, Naczyń i Transplantologii, jest kompleksowa ocena stanu pacjenta i optymalne przygotowanie go do skomplikowanego leczenia operacyjnego.

„Przeprowadzamy indywidualne rozmowy z pacjentem i jego rodziną. Jest możliwość uzyskania profesjonalnych odpowiedzi na wszystkie nurtujące chorego pytania. Analizujemy dokumentację medyczną, rozmawiamy o czynnikach ryzyka, a także dokładnie omawiamy rodzaj leczenia i przebieg okresu pooperacyjnego. Doradzamy, w jaki sposób optymalnie przygotować się do nadchodzącego zabiegu. Zwracamy uwagę na ważne aspekty, które często są pomijane lub bagatelizowane, takie jak konieczność wyleczenia zębów, rzucenie palenia, redukcja masy ciała, czy odpowiednie przygotowanie żywieniowe u pacjentów z wysokim ryzykiem niedożywienia po zabiegu. Ta dodatkowa konsultacja przed operacją  ma też na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, co przekłada się na świadome współuczestniczenie pacjenta w procesie terapeutycznym. Konsultacja psychologiczna pozwala na ocenę stanu psychicznego pacjenta oraz obniżenie poziomu lęku związanego z operacją. Fizjoterapeuci oceniają siłę mięśniową, diagnozują potencjalne problemy ruchowe w kontekście rehabilitacji pooperacyjnej oraz  przeprowadzają instruktaż ćwiczeniowy. Pacjent otrzymuje także broszurę przygotowaną przez specjalistów z naszego szpitala pt. „Ćwiczenia  w rehabilitacji kardiochirurgicznej”, która jest dedykowana dla osób po operacjach kardiochirurgicznych. Przyjeżdżają do nas pacjenci z wielu miejsc np. Zamościa, Przemyśla, Rzeszowa i bardzo cenią sobie możliwość dokładnego i aktywnego przygotowania do operacji. Pacjenci przed operacją to niejednokrotnie osoby bardzo schorowane – często występują choroby współistniejące: cukrzyca, problemy z układem oddechowym. W razie konieczności kierujemy ich  na dodatkowe badania (takie jak spirometria czy badania USG) lub konsultacje specjalistyczne w naszym Szpitalu. Staramy się, aby te badania odbyły się w dniu konsultacji, dzięki temu konsultacja w naszej poradni jest w pełni kompleksowa” – mówi dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

 

Zespół podczas konsultacji

Na zdjęciu: Interdyscyplinarny zespół konsultujący. Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk (Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii, prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak (Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii, dr Jolanta Siwińska (Zastępca Kierownika Zespołu Psychologów, dr n. kf. Dominika Batycka-Stachnik (Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii), dr n. med. Hubert Hymczak (Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

„Z punktu widzenia anestezjologicznego przeprowadzenie oceny przedoperacyjnej pacjenta pozwala na lepsze przygotowanie go do operacji. Taka kwalifikacja pozwala na wyeliminowanie wielu problemów, które mogą pojawiać się po zabiegu, do najczęstszych należą problemy oddechowe. Często pacjenci pomijają informacje, które nie wydają im się istotne, a dla nas mogą być kluczowe. Nastawienie psychiczne jest także  bardzo istotne. Chcemy, aby nasi pacjenci czuli się zaopiekowani. Poziom świadomości jest różny, a taka konsultacja pozwala nam lepiej zapoznać się ze stanem zdrowia pacjenta” – mówi dr n. med. Hubert Hymczak, Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Obecnie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II dążymy do tego, aby każdy pacjent przed planową operacją kardiochirurgiczną był konsultowany w poradni przez zespół wielospecjalistyczny.