Grafika Ważny Komunikat

Izolatorium w „Premier Kraków Hotel 2”

Decyzją Wojewody Małopolskiego nasz Szpital od dnia 22 listopada 2021 – prowadzi opiekę medyczną w Izolatorium na bazie zabudowanych nieruchomości pn.  „Premier Kraków Hotel 2”, w  liczbie 50 pokoi, które to nieruchomości położone są przy ul. Opolskiej 14, w celu izolacji realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej.

Lekarz  kierujący do Izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego Izolatorium (dane kontaktowe poniżej), celem uzgodnienia czasu przyjęcia Pacjenta.

Dane kontaktowe:

nr tel.: +48 519 837 734
e-mail: 

Jest ono przeznaczone dla osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Jednocześnie informujemy, że przyjęcia Pacjentów odbywają się jedynie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

Prosimy, żeby Pacjenci mieli ze sobą na czas pobytu rzeczy higieniczne i osobiste oraz zapas stale przyjmowanych leków, przepisanych przez lekarza.

Na Podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 29.03.2022 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z dniem 01.04.2022 r. zaprzestaje prowadzenia izolatorium dla osób chorych i podejrzanych o zachorowanie na chorobę COVID-19, „w Premier Kraków Hotel 2”.