Pracownicy szpitala prezentują przeprowadzanie pierwszej pomocy na manekinie na ekranie widoczny łańczuch przeżycia

16 października – Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

W dniu 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. To święto obchodzone od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Głównym celem jest popularyzacja wiedzy i świadomości na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca.

Plakat Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca

https://www.erc.edu/about/restart

Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może przyczynić się do nawet trzykrotnego wzrostu przeżywalności. Nawet jeśli najkrótszy czas dojazdu zespołu ratownictwa to 3-4 minuty, to te minuty są kluczowe i w tym czasie każdy z nas może udzielić pierwszej pomocy i nie należy się bać ratowania życia!

W naszym Szpitalu od wielu lat prowadzone są cykliczne szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniach biorą udział wszyscy pracownicy Szpitala. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez mgr piel. specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i kardiologicznego Anetę Lepiarską (Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć) oraz lek. Elżbietę Dobrowolską (III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Dodatkowo pracownicy mają ciągły dostęp do szkoleń na szpitalnej platformie e-learnigowej.

Pierwsza pomoc – jak jej udzielić?

Sprawdź, czy Ty i poszkodowany jesteście w bezpiecznym miejscu.

Oceń stan poszkodowanego, gdy stan jest poważny poproś konkretną osobę o wezwanie pogotowia. Jeśli jesteś sam zadzwoń pod numer 112 – jeszcze przed podjęciem działań ratowniczych.

Oceń przytomność poszkodowanego.

Należy udrożnić drogi oddechowe, a jeśli poszkodowany nie oddycha rozpocznij masaż serca.

Najważniejsza informacja, o której musisz pamiętać: 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm z częstotliwością 100-120 uciśnięć na minutę.